Banksaldo uitkeren – reactie Nederlandse Vereniging van Banken

logo NVB.png

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

Het is goed dat Radar aandacht besteedt aan dit onderwerp. Nabestaanden krijgen in een emotionele tijd te maken met allerlei administratieve zaken waar ze nog nooit eerder mee te maken hebben gehad. Het afhandelen van een nalatenschap kan een complexe aangelegenheid zijn. In algemene zin adviseren banken hun klanten om de nalatenschap bij leven al goed te regelen zodat naasten het zonder zorgen kunnen afwikkelen. 
 
Om nalatenschappen zorgvuldig af te kunnen wikkelen bepaalt de wet dat banken een verklaring van erfrecht kunnen opvragen. Een verklaring van erfrecht maakt voor derden (zoals de bank) duidelijk wie de erfgenamen zijn. Sinds 2011 is er op basis van gesprekken tussen toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Donner en de NVB de mogelijkheid dat je als langstlevende partner in bepaalde gevallen geen verklaring van erfrecht nodig hebt. Klanten kunnen via dit formulier eenvoudig nagaan of zo’n verklaring nodig is.
 
Voor andere nabestaanden geldt dat banken moeten kunnen vaststellen wie de rechtmatige erfgenamen zijn en of er een executeur of gevolmachtigde is benoemd. Om er zeker van te zijn dat de bank de nalatenschap zorgvuldig en correct afgewikkeld kunnen banken om een Verklaring van Erfrecht vragen. Of ze dat ook doen zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval en het eigen beleid en risicoafweging van de bank. In die afweging kunnen wij als brancheorganisatie niet treden.