background branding

Banksaldo uitkeren – reactie Rabobank

RABOBANK.png

Rabobank heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

In welke gevallen is zo'n Verklaring van Erfrecht verplicht?
Rabobank bepaalt met de grootste zorgvuldigheid, per individueel geval (aan de hand van de situatie) of er een verklaring van erfrecht nodig is. Als het saldo op de rekening(en) van de overledene hoger is dan €100.000, dan is altijd een verklaring van erfrecht nodig. In andere gevallen is het afhankelijk van het volledige productbeeld van de klant en het totale saldo dat op de rekeningen staat.
 
In welke situaties is een Verklaring van Erfrecht niet nodig?
Banken hebben eind 2011 afgesproken dat er geen verklaring van erfrecht nodig is om toegang tot de betaalrekening van de overledene te krijgen als:

 • er een langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerd partner) is én
 • er geen testament is én
 • het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000
 • én er aan de randvoorwaarden wordt voldaan (zoals niet van tafel en bed gescheiden, beide langer dan 5 jaar in Nederland wonen, geen sprake van faillissement of curatele, etc).

Welke papieren/gegevens moet een nabestaande mailen/meenemen naar de bank om het banksaldo te kunnen laten overboeken? 
Dat is afhankelijk van de situatie en kan inderdaad fysiek of online. Om de bankzaken na een overlijden te kunnen regelen, hebben we een aantal documenten nodig. Soms is dat alleen een uittreksel van de akte van overlijden. Soms moeten er ook andere stukken, zoals een verklaring van erfrecht, worden overlegd. Om als nabestaande te kunnen beschikken over het geld op de betaal-, spaar-, beleggers- en/of effectenrekening kunnen de volgende documenten nodig zijn:

 • Identiteitsbewijs erfgenaam
 • Identiteitsbewijs kind/kinderen
 • Identiteitsbewijs wettelijk partner (achterblijvende partner)
 • Trouwboekje met bijgeschreven kinderen
 • Uittreksel van de akte van overlijden
 • Uittreksel Centraal Testamentenregister
 • Verklaring van erfrecht
 • Vrijwaring model I
 • Vrijwaring model II

Onderaan deze pagina staat een toelichting bij deze documenten.
 
Is het mogelijk om bij lagere bedragen (tot 10.000 euro) het banksaldo te krijgen zonder zo'n dure notariële verklaring? Is een akte van overlijden voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder overleden is?
Elke situatie is maatwerk. Als er geen bijzonderheden zijn kan dit:

 • bij wettelijke partners met alleen een en/of-rekening of een saldo dat lager is dan 10.000 euro hebben we minder documentatie nodig. Het is dan voldoende om het eigen identiteitsbewijs, uittreksel van de akte van overlijden en de vrijwaring model II aan te leveren.
 • bij kinderen (zonder aanwezigheid wettelijk partner en als kinderen geen gezamenlijke rekening met overledene hebben) zijn nodig: trouwboekje met bijgeschreven kinderen van de overledene, identiteitsbewijs van het kind/de kinderen of van degene die gemachtigd is door de kinderen, uittreksel van de akte van overlijden, vrijwaring model I.
 • bij derden/overige erfgenamen als het saldo lager is dan €5.000 is een vrijwaring, akte van overlijden, identiteitsbewijs alle erfgenamen, document waaruit aannemelijk is dat ze erfgenaam zijn zoals een trouwboekje voldoende.

En wat als de overledene een testament  had opgesteld en 1 persoon tot executeur heeft benoemd? Is dat voldoende om te kunnen beschikken over de banksaldi?
Op het moment dat er een testament is, is er altijd een Verklaring van erfrecht of Verklaring van Executele nodig.

Is er nog verschil in de procedure per bloedband? Bijvoorbeeld zijn er andere eisen als je (huwelijks)partner overlijdt of je kind, je ouders of een ver familielid (oom, tante etc) of je partner waar je geen geregistreerd partnerschap mee hebt?
Ja, de verdeling wordt hierboven genoemd.

Verschilt de procedure om over banktegoeden te beschikken per soort bankproduct (denk aan een betaal- en of spaarrekening, levensverzekering of effectenrekening)?
Er wordt altijd gekeken naar het volledige productbeeld en totale saldo. Daar vallen o.a. betaal, spaar- effecten- en beleggersrekeningen onder. Voor andere (complexe) producten kan het zijn dat er aanvullende documenten zoals een verklaring van erfrecht nodig is. dit wordt per individueel geval beoordeeld.
 
Als nabestaande(n) een overlijden melden bij de bank wordt de rekening geblokkeerd. Hoe lang kunnen automatische incasso's van bijvoorbeeld huur/hypotheek/energie/telefoon nog afgeschreven worden?
In principe 3 maanden, afhankelijk van de situatie kan hier vanaf geweken worden.
 
Waarom vervalt na het overlijden een afgegeven machtiging of volmacht?
Dit is ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van de rekening. De volmachtgever heeft normaliter een controlerende functie over de volmachtnemer, die valt bij overlijden weg. Dit is daarom ook opgenomen in de voorwaarden van de volmacht.
 
Je hebt een gezamenlijke rekening maar je partner overlijdt, kun jij die rekening dan in je eentje voortzetten?
Ja, voor het op één naam zetten van de rekening is in ieder geval een akte van overlijden nodig. Afhankelijk van saldo’s en andere producten kan er ook een verklaring van erfrecht nodig zijn.