Banksaldo uitkeren – reactie Triodos

TRIODOS_01.png

Triodos Bank heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

In welke gevallen is zo'n Verklaring van Erfrecht verplicht?

  • Bij een saldo boven EUR 5.000 is de Verklaring van Erfrecht verplicht, tenzij er een langstlevend wettelijk partner is. Dan vragen we een Verklaring van Erfrecht bij saldi boven de EUR 100.000,-
  • Bij vermoeden van fraude of misbruik, kunnen we bij lagere saldi om een Verklaring van Erfrecht vragen, ongeacht of er een wettelijk partner is.

 In welke situaties is een Verklaring van Erfrecht niet nodig?

  • Als er een langstlevend wettelijk partner is en het saldo is onder EUR 100.000, dan is er geen Verklaring van Erfrecht nodig.
  • Is er geen langstlevend wettelijk partner èn het saldo is onder EUR 5.000,-, dan is er geen Verklaring van Erfrecht nodig, maar wel een vrijwaringsverklaring.

Welke papieren/gegevens moet een nabestaande mailen/meenemen naar de bank om het banksaldo te kunnen laten overboeken?

  • Een document om de bevoegdheid van de nabestaande met betrekking tot de tegoeden van de overledene aan te tonen (een Verklaring van Erfrecht, en/of een testament + uittreksel uit het Centraal Testament Register, en/of een vrijwaringsverklaring*)
  • Getekend opdrachtformulier of ondertekende brief met opdracht
  • Indien de nabestaande geen klant is van Triodos: een kopie geldig legitimatiebewijs

Is het mogelijk om bij lagere bedragen (tot 10.000 euro) het banksaldo te krijgen zonder zo'n dure notariële verklaring? Is een akte van overlijden voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder overleden is?

  • Ja, bij een saldo tot EUR 5.000 is geen Verklaring van Erfrecht nodig, een vrijwaringsverklaring* is voldoende
  • De akte van overlijden is voldoende om aan te tonen dat rekeninghouder is overleden. (Maar niet voldoende om de erfenis volledig af te wikkelen.)

En wat als de overledene een testament had opgesteld en 1 persoon tot executeur heeft benoemd? Is dat voldoende om te kunnen beschikken over de banksaldi?
Dat ligt aan het saldo, zie het antwoord op vraag 2. Het testament moet wel altijd vergezeld zijn van een uittreksel uit het Centraal Testament Register.
 
Is er nog verschil in de procedure per bloedband? Bijvoorbeeld zijn er andere eisen als je (huwelijks)partner overlijdt of je kind, je ouders of een ver familielid (oom, tante etc) of je partner waar je geen geregistreerd partnerschap mee hebt? 
Ja, voor wettelijk partner zijn afwijkende regels ten opzichte van overige relaties tot de overledene.
 
Verschilt de procedure om over banktegoeden te beschikken per soort bankproduct (denk aan een betaal- en of spaarrekening, levensverzekering of effectenrekening)?
Nee.
 
Als nabestaande(n) een overlijden melden bij de bank wordt de rekening geblokkeerd. Hoe lang kunnen automatische incasso's van bijvoorbeeld huur/hypotheek/energie/telefoon nog afgeschreven worden?
De rekening wordt niet geblokkeerd; de toegangsmiddelen worden geblokkeerd (denk aan de toegang tot Internet Bankieren en de pinpas). Incasso’s lopen door totdat opdracht wordt gegeven deze stop te zetten.
 
Waarom vervalt na het overlijden een afgegeven machtiging of volmacht?
Omdat dit zo in de wet (3:72 BW) is vastgelegd, evenals in de meeste (notariële) akten van volmacht/machtiging. De rekening is ook niet meer van de volmachtgever, maar van de erfgenamen.
 
Je hebt een gezamenlijke rekening maar je partner overlijdt, kun jij die rekening dan in je eentje voortzetten?
Zeker. Hiervoor is een verzoek nodig, ondertekend door de executeur. Indien de 2e rekeninghouder een andere persoon is dan de executeur, dan hebben we ook van die persoon een handtekening nodig.
 
* Verklaring waarin degene die namens de erfgenamen optreedt, de bank vrijwaart van mogelijke (rechts)gevolgen van het overboeken van het saldo van de overledene.