background branding

Bedrijf vraagt om doktersverklaring of overlijdensakte: mag dat?

Je koopt concertkaarten met een speciale annuleringsregeling. Als je niet kan ga je er vanuit dat je je geld terugkrijgt, maar dan wil het bedrijf ineens een doktersverklaring of overlijdensakte zien. Mogen ze daar wel naar vragen? 

Deze vraag komt van Henk Pelgrum die in oktober twee kaarten kocht bij Stichting Klassieke Concerten Nederland. De stichting organiseert in het Concertgebouw in Amsterdam een Mozart-concert onder leiding van Pieter Jan Leusink. Henk betaalde 120 euro voor twee kaarten, servicekosten en deelname aan de annuleringsregeling aangezien de gezondheid van zijn vriendin schommelt.

Geen geld terug

Als Henk half januari, drie weken voor het concert, zich wil beroepen op de annuleringsregeling krijgt hij te horen dat restitutie enkel mogelijk is als hij aan de voorwaarden voldoet. Daarin staat dat Henk een doktersverklaring moet opsturen. Henk uit zijn zorgen omtrent de privacy van zijn vriendin aangezien de stichting niet zegt wat er in die verklaring moet staan. De stichting blijft verwijzen naar de voorwaarden.

Stichting wil doktersverklaring

In de voorwaarden staat dat bij 'ernstige ziekte, overlijden of ernstig ongevalletsel van rechthebbende, diens partner of van de familie in de eerste en tweede graad' annulering mogelijk is 'mits dit vastgelegd is in een doktersverklaring'. Als Radar als consument belt met de stichting geeft deze aan dat er zelfs een overlijdensakte gestuurd moet worden als iemand wil annuleren vanwege een sterfgeval.

Mag je vragen om zo'n doktersverklaring of overlijdensakte?

Nee, zegt advocaat Caspar Janssens van Kneppelhout & Korthals Advocaten. 'Het vragen van een doktersverklaring voor een annulering van concertkaartjes gaat veel te ver. In zo'n doktersverklaring staan hele privacygevoelige zaken en je moet echt een hele goede reden hebben om die gegevens te mogen verwerken.' Dat geldt ook voor een overlijdensakte. Ook artsenvereniging KNMG zegt dat dergelijke geneeskundige verklaringen of doktersbriefjes, waarin een oordeel staat over de patiënt, niet afgegeven mogen worden. De KNMG zegt dat een huisarts wel feitelijke medische informatie mag opschrijven, bijvoorbeeld 'mevrouw is ziek.' Wat niet mag: 'Mevrouw is ziek en kan uw concert niet bijwonen', omdat hier een oordeel in staat. Dat laatste is precies wat de stichting in de doktersverklaring wil lezen, zo blijkt als Radar als consument belt en vraagt wat er in de verklaring moet staan.

Aangezien medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn zegt de Autoriteit Persoonsgegevens in een reactie dat een concertorganisator niet mag vragen naar dit soort bijzondere persoonsgegevens.

Wie mag er wel naar vragen?

Janssens: 'een bank of een hypotheekverstrekker'. 'Dat zijn bedrijven die aan allerlei privacyregels voldoen en waarbij het eigenlijk ook wel logisch is dat ze dat soort privacygevoelige informatie nodig hebben. Die bedrijven moeten in hun privacy statement ook aangeven wat ze met die gegevens doen en hoe lang ze die bewaren.'

'We vinden het echt heel erg'

Stichting Klassieke Concerten Nederland is geschrokken van de casus. 'Het is oprecht een incident. We hebben de policy soepel om te gaan met annuleringen, zelfs als we twijfelen of het helemaal terecht is', zegt Susanne Streefkerk. 'De voorwaarden zijn ruim drie jaar geleden samengesteld door een externe partij. Die adviseerde de voorwaarden strikt op te stellen, maar soepel met de praktijk om te gaan.'

Oplossing

Streefkerk zegt dat er niet meer gevraagd zal worden naar een doktersverklaring. Ze laat dat verwijderen van de website. Ook wordt er opnieuw gekeken naar de annuleringsvoorwaarden en de manier waarop gecommuniceerd wordt met klanten. 'Henk Pelgrum krijgt z'n geld terug en we gaan hem uitnodigen om onze gast te zijn bij een concert naar keus.'