background branding

Bedrijfsartsen - reactie VNO-NCW en MKB-Nederland

vno-ncw-mkb-nederland-reactie-260218-780.png

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over arbo- en bedrijfsartsen hebben werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland de onderstaande reactie gegeven.

'VNO-NCW en MKB-Nederland delen niet de opvatting van de FNV dat de bedrijfsarts niet onafhankelijk is omdat deze wordt betaald door de werkgever. Die onafhankelijkheid is wettelijk geborgd en wordt op meer manieren gegarandeerd. Daar speelt onder meer een rol: de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de wettelijke registratie als arts en het medisch tuchtrecht. Bij de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 is voor de werknemer de wettelijke mogelijkheid gecreëerd tot het vragen van een second opinion aan een andere bedrijfsarts dan de behandelende bedrijfsarts (zie hier nadere opsomming: https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/voldoen-aan-de-wet/wijziging-arbowet-2017).

Want van groot belang in deze discussie is het feit dat voor de werkgever gedurende de eerste twee jaar van de ziekte de loondoorbetalingsplicht en re-integratieverplichtingen gelden. Dat is een zware verplichting voor werkgevers, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Daarbij past dat de regie bij de werkgever moet blijven gezien de systematiek van de Wet Verbetering Poortwachter en de loondoorbetalingsplicht. Dat is ook zo door kabinet en kamer vastgesteld bij de wetswijziging in 2017.