'Bedrijfsleven moet grotere rol spelen bij voedselcontroles'

voedselveiligheid-beter-150119.jpg

Het bedrijfsleven moet veel nauwer betrokken worden bij het controleren van risicovolle chemische stoffen in voedsel, omdat publieke instanties het werk niet aan kunnen. Dat adviseert de Europese Rekenkamer in een rapport met de conclusie dat het huidige systeem om consumenten te beschermen te ambitieus is.

Nu worden in laboratoria van nationale autoriteiten geregeld dezelfde controles uitgevoerd als bij voedselproducenten, terwijl naar veel van de 8000 stoffen die zijn verboden of beperkt toegestaan, helemaal geen onderzoek wordt gedaan. Zo wordt vaak wel gekeken naar resten van pesticiden en antibiotica, maar nauwelijks naar supplementen, voedingsenzymen en kleur- en smaakstoffen, hoewel Europeanen hier wel bezorgd over zijn. Daarnaast hebben lidstaten moeite te bepalen wat ze moeten doen bij een overtreding.

EFSA heeft te weinig geld en mankracht

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de nationale toezichthouders hebben te weinig geld en mankracht om alles te doen, stellen de controleurs vast na een bezoek aan Nederland, Italië en Slovenië. Nederland is een van de landen waar de samenwerking met de private sector al langer wordt verkend, stelt de rekenkamer.

Belangenverstrengeling

Rekenkamerlid Janusz Wojciechowski erkent het gevaar van belangenverstrengeling en niet-objectief onderzoek door bedrijven. 'Ze moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd door de overheid. Maar het is ook in hun belang dat geen normen worden overschreden.'

'Europees voedselveiligheidsbeleid van hoog niveau ondanks tekortkomingen'

Het Europese voedselveiligheidsbeleid biedt ondanks de tekortkomingen een hoog niveau van bescherming en wordt wereldwijd in acht genomen, aldus de controleurs. Het kan volgens hen geloofwaardig blijven als de publieke en private controlesystemen elkaar aanvullen, met duidelijk gescheiden bevoegdheden. De Europese Commissie heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen.

Wageningen Food Safety Research

Overigens werd maandag bekend dat Nederland naast de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid krijgt. Het Wageningen Food Safety Research (WFSR) moet de uitvoering van het voedselbeleid effectiever maken.

Bron: ANP