background branding

Begrip voor zorguitstel, maar ook veel zorgen om (blijvende) gevolgen

zorguitstel-door-corona-onderzoek-780.jpg

Veel mensen hebben te maken met uitstel in de zorg vanwege corona, blijkt uit onderzoek van Radar onder ruim 27.000 mensen. Bijna 14.000 geven aan dat zij te maken hebben met uitstel in de zorg vanwege corona. Behandelingen, onderzoeken en uitslagen worden uitgesteld, en ondanks een breed gedragen begrip, leven er veel zorgen over (blijvende) gevolgen voor de eigen gezondheid: 'De tumor heeft nu langer de tijd om te groeien.'

Ruim 27.800 mensen vulden de vragenlijst van het Radar Testpanel in. 13.978 mensen geven aan dat zij te maken hebben met zorguitstel. Dit zijn de meest voorkomende afspraken die worden afgebeld of uitgesteld:

 1. Uitgestelde controle, onderzoek of resultaten (52%)
 2. Uitgestelde behandeling (45%)
 3. Uitgesteld huisartsbezoek (16%)

Een groep van meer dan 2.700 mensen geeft bovendien aan nog in onzekerheid zitten: zij hebben een afspraak, maar of deze doorgaat is nog onbekend. Ook zijn er ruim 3.000 respondenten waarbij de afspraak niet is afgezegd, maar aangepast. Deze vindt bijvoorbeeld telefonisch plaats, of mensen worden naar een ander ziekenhuis verwezen.

Zelf oordelen

 • 'Ik ben vorige week geopereerd en dan zouden de hechtingen gecontroleerd worden. Nu moet je 't zelf bekijken en beoordelen. Het ziekenhuis belt mij hierover op.'
 • 'Telefonisch consult nazorg betreft keizersnede. Niemand die nu naar m'n wond kijkt'

1 op 5 stelt zorg zelf uit

82 procent laat weten dat de afspraken op initiatief van de zorgverlener worden uitgesteld, al dan niet vanwege wettelijke bepalingen. Zo laat iemand weten: 'Ik heb hartproblemen en dan zeggen ze: Bel maar na 6 april'. 18 procent laat weten de zorgvraag zelf uit te stellen. Sommigen durven nu niet naar de huisarts: 'Wil voor wat kleins aan de huid naar de huisarts en dermatoloog. Ik ga uit mezelf niet. Kan wachten, wil nu niet in de coronawachtkamer.'

Neem met klachten wél contact met de zorg op
Hartstichting

Anderen stellen het maken van een afspraak vooral uit omdat zorgpersoneel al zo druk is: 'Ik heb een huisartsbezoek nodig voor het krijgen van eczeemzalf. Nu is dat niet dringend en besluit ik opzettelijk geen beroep te doen op de huisarts.' Ook zijn er mensen die niet goed weten of ze contact op kunnen nemen: 'Zelf durf ik de zorg niet te belasten. Had een bloedonderzoek moeten laten doen, weet niet of dat nu kan.'

De Hartstichting sprak eerder deze week zorgen uit over patiënten die zorg nu mijden, en roepen mensen met klachten op om wel zorg in te schakelen. In de uitzending van Radar over zorguitstel legt de patiëntenfederatie uit waar je terecht kunt: bij de huisarts, tenzij je al bij het ziekenhuis in behandeling bent en je ernstige klachten hebt. 

Helft heeft zorgen om uitstel

De helft van degenen die met uitstel te maken krijgen, maakt zich ongerust over het uitstel. De meeste mensen verwachten nadelige gevolgen voor hun gezondheid: 60 procent denkt hierbij aan nauwelijks of beperkte gevolgen. 12 procent verwacht echter grote of zelfs heel grote gevolgen voor de gezondheid als gevolg van het uitstel.

Zorgen om uitstel

 • 'Operatie voor vervangen batterij pijnbestrijding. Zonder deze batterij kan ik niet functioneren.'
 • 'Ik zit te huilen van de pijn vanwege rugklachten, de pijn trekt vanuit de ruggengraat naar voren in de ribben en lever, ben 59 jaar en huil niet zomaar, maar de huisarts en het ziekenhuis willen mij niet helpen.'
 • 'Doordat ik geen fysio meer krijg kom ik niet meer uit de rolstoel.'

Van degenen die negatieve gevolgen verwachten, denkt 13 procent dat deze zelfs blijvend kunnen zijn. Nog eens 35 procent twijfelt daaraan. Veel mensen vrezen voor hun mobiliteit nu bewegingsbegeleiding wegvalt, anderen zien hun behandeltraject uitgesteld worden terwijl klachten toenemen. En breuken die niet goed behandeld worden; genezen die dan wel goed, vragen mensen zich af.

Hoe langer behandeling op zich laat wachten, hoe kleiner de kans op succes.
 

Enkele van de vele toelichtingen die we ontvingen:

 • 'Chemotherapie stopgezet tijdens een kuur en totaal geen therapie, dus pure ellende.'
 • 'Ik injecteer zelf, maar hoor van veel mensen in mijn omgeving dat ze hun B12-injectie niet mogen halen bij de huisarts assistente. Dit kan blijvende neurologische schade tot gevolg hebben.'
 • 'Mijn kies is afgebroken en als die niet snel gerepareerd wordt zal die getrokken moeten worden.'
 • 'Mijn vrouw heeft een agressieve snelgroeiende borsttumor en na 1 chemokuur zijn ze gestopt, omdat ze bang zijn, dat de volgende chemokuren haar te veel zullen verzwakken en dan de gevolgen als ze besmet zou raken met coronavirus. Ze moet nu 3 tot 5 weken wachten op borstoperatie, voor verwijderen van tumor. Als het al gaat gebeuren...'
 • 'Doordat ik zelf niet altijd goed kan bepalen of de oefeningen die ik doe de juiste zijn. En ik daardoor misschien wel meer kapot maak dan beter maak.'
 • 'Na bijna een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan word ik eindelijk sinds september 2019 behandeld door de GGZ met NET therapie, doordat dit nu deels weer wordt opgeschoven komt mijn 2 jarig termijn van ziek zijn steeds dichterbij en dus ook mijn ontslag....'

Ook geven veel mensen aan dat het nu nog wel gaat, maar als het langer gaat duren zij in serieuze problemen komen. Daarnaast speelt bij veel mensen angst en stress die hun doorwerking hebben. Wanneer (telefonisch) contact wel mogelijk is, stelt dat sommige mensen gerust: 'Heb wel steeds overleg met het ziekenhuis en dat neemt een stuk spanning af.'

'Gelukkig kan ik met mijn huisarts video bellen; wel op mijn uitdrukkelijk verzoek (aan assistente die belde om af te zeggen)
 

Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland zegt in de uitzending van Radar dat de groep mensen die niet-urgente zorgen heeft niet moet worden vergeten: 'Deze groep ervaart wel pijn en problemen. Voor hen is videobellen of een telefonisch consult een manier.' Mensen met urgente, planbare zorg zou bijvoorbeeld terecht kunnen bij zelfstandige klinieken, waarvoor de koepelorganisatie ZKN op dit moment een plan maakt.

Veel begrip ondanks zorgen

Wat opvalt, is dat er een groot gedeeld begrip is voor het uitstel: slechts 2 procent zegt geen begrip te hebben voor het uitstel, in hun situatie. 24 procent heeft enigszins begrip, maar de grootste groep, bjjna drie kwart, heeft veel begrip.

Over het onderzoek naar zorguitstel

Deze snelpeiling werd tussen 27 maart en 4 april 2020 ingevuld door 27.817 mensen. Een meerderheid daarvan is lid van het Radar Testpanel: een groep van tienduizenden mensen over het hele land die regelmatig hun mening en ervaring delen. Wil jij daar ook voor uitgenodigd worden? Meld je gratis aan, je beslist altijd zelf of je mee wil doen of niet.