background branding

Belasting op pakketjes? Doe maar niet, vindt twee derde

181022_bezorggektesite.jpg

Dat er enorm veel online bestellingen worden gedaan, daar is iedereen wel van op de hoogte. Maar of hier ook iets aan moet veranderen? Het merendeel van de mensen vindt dat er in ieder geval geen belasting op pakketjes geheven hoeft te worden. Van de 3000 mensen die hier onze poll over invulde, gaf 65 procent aan dat er niets hoeft te veranderen.

Maar er zijn ook partijen die zich wel zorgen maken; zoals de ChristenUnie die het fenomeen de ‘bezorggekte’ noemt. Van de deelnemers aan onze poll is 14 procent het hiermee eens; ja het is een goed idee om een belasting te heffen op pakketjes. 3 procent van de deelnemers vindt het zelfs een goed idee om online bestellen en bezorgen helemaal af te schaffen. Daarnaast kijkt 16 procent er iets anders tegenaan en geeft een overige mening en vult 2 procent in geen mening te hebben over dit onderwerp. 

Gebrek aan voorraad in fysieke winkels

Van de polldeelnemers die vinden dat de situatie het beste kan blijven zoals ‘ie is, geeft het merendeel een toelichting die ingaat op het aanbod van artikelen in de fysieke winkels. Een belasting op bestellen zou niet nodig zijn, omdat het volgens deze deelnemers niet gemakkelijk is om alles in de winkel te kopen.

'We kunnen niet meer zonder bezorging. In de winkels kun je door het gebrek aan voorraden niets meer krijgen of slechts in zeer beperkte mate.
Polldeelnemer

Een andere polldeelnemer stuurt een soortgelijk antwoord in, maar voegt toe dat de prijzen online meestal ook gunstiger zijn en iedereen toch al op zijn of haar eigen portemonnee moet letten. Hierdoor wordt het de consument dus aantrekkelijker gemaakt om online een aankoop te doen. 

Wel belasting om duurzaamheidsredenen

De groep van 14 procent is wel van mening dat er een belasting op de bezorging moet komen. Van de toelichtingen die worden gegeven, heeft een groot aantal te maken met duurzaamheidsoverwegingen. 

Al die busjes die rondrijden zijn milieuvervuilend en al die dozen worden gemaakt van bomen. Laat mensen gewoon weer bij de winkel spullen kopen.
Polldeelnemer

Daarnaast vinden voorstanders dat er middels een extra belasting ook meer bewustwording gecreëerd kan worden richting het online bestellen. ‘Dit kan een stap vooruit zijn, om mensen te bewegen naar (meer) bewust bestellen. Ik meen dat men momenteel vooral denkt; het kan toch gratis retour.’

Een andere polldeelnemer stelt voor om in plaats van alle busjes apart te laten rijden, grote locaties te openen waar men zelf pakketten op kan halen: ‘Ja extra belasten zou goed zijn, er zouden op een industrieterrein grote loketten moeten komen waar mensen zelf al hun pakketjes kunnen ophalen. Dan ben je af van alle verschillende busjes in de straat af, die ook nog hun uitlaatgassen blijven uitstoten.’
Ook veel andere polldeelnemers zijn voorstander van centrale pakketpunten en afhaallocaties. Dergelijke plekken bestaan al wel, maar in de reacties wordt gepleit om dit in te voeren voor álle pakketten die besteld worden. 

Nuancering van de situatie

Maar niet iedereen is duidelijk voor- of tegenstander van de stelling. Er worden veel antwoorden gegeven waaruit blijkt dat men de huidige situatie niet helemaal ideaal vindt, maar er worden ook suggesties gedaan voor andere manieren om het op te lossen. Deze polldeelnemer oppert:

Regel twee tot drie vaste bezorgmomenten per gemeente per week en laat extra betalen voor snellere levering.
Polldeelnemer

Daarnaast geven meerdere deelnemers aan dat er beter nagedacht kan worden over de manier waarop de pakketten bezorgd worden. Zo zegt iemand: ‘Verzamel pakketten per postcode en laat ze op die manier bezorgen. Zo heb je per dag nog maar één bezorger per wijk in plaats van de hele dag meerdere busjes.’ 

Meer betalen voor grote pakketten of snelle verzending

Andere opties die nog gegeven worden is om verschillende pakketjes verschillende prijzen te geven. Zo wordt geopperd om grotere pakketten duurdere te laten bezorgen, omdat deze meer ruimte innemen in de bestelbussen. En zegt iemand: ‘Kan het ook 'gewoon' duurder gemaakt worden? Hoe sneller bezorgd, hoe duurder en dan ook echt flink duurder?’

De polldeelnemer vult daar nog bij aan: ‘Je zou daarnaast meer in winkels zelf moeten kunnen kopen of in ieder geval bestellen, en dat het dan ook daar bezorgd wordt, tegelijk met de normale levering van de winkelvoorraad.’ 

Fysiek naar de winkel niet voor iedereen mogelijk

Daarnaast is er ook een groep polldeelnemer die wijst op het feit dat online bezorging niet voor iedereen zomaar een keuze is:

Het is wel een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn, of om andere reden niet zelf de deur uit kunnen. Daar zou dan wel een oplossing voor moeten komen.
Polldeelnemer

Een andere polldeelnemer voegt hier nog aan toe dat chronisch zieken en bejaarden verplicht thuis moeten wonen en doorgaans al meer kosten hebben door de zorg die zij nodig hebben.