background branding

Belastingdruk Nederlandse huishoudens blijft gelijk

Belastingdruk_13112019.jpg

Nederlandse huishoudens waren vorig jaar gemiddeld 38,5 procent van hun bruto-inkomen kwijt aan belasting en premies. Daarmee is de belastingdruk min of meer gelijk gebleven aan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De belastingdruk, waar naast de inkomstenbelasting ook premies voor bijvoorbeeld AOW, pensioen en zorgverzekeringen bij worden gerekend, was in 2016 nog wel lager. Toen waren huishoudens hier gemiddeld 37,7 procent van hun inkomen aan kwijt. Daarna steeg de druk door een hogere inkomstenbelasting.

Belastingdruk laagste inkomens groter

Naarmate het inkomen stijgt, nemen de belasting- en premiedruk in de regel toe. Toch is bij de 10 procent met de laagste inkomens de belastingdruk groter dan bij de 10 procent daarboven, aldus het CBS. Dat komt doordat in die groep veel studenten en zelfstandigen met een zeer laag inkomen zitten, bij wie vaste premies voor bijvoorbeeld de basiszorgverzekering een relatief grote hap uit de inkomsten nemen. Voor de 10 procent met de hoogste inkomens is de gemiddelde belastingdruk 44 procent.

Bij huishoudens waar het grootste deel van het inkomen wordt verdiend als werknemer, was de druk van belastingen en premies hoger dan bij zelfstandigen. Bij die laatste groep worden namelijk niet automatisch premies voor werknemersverzekeringen ingehouden.

Bron: ANP