background branding

Ben je nog bij met de verkeersregels? Dit veranderde er in de afgelopen jaren

20190213_oude_verkeersborden.jpg

Omdat de ontwikkelingen in de mobiliteit niet stoppen, blijven de verkeersregels meeveranderen. Daarom is het goed mogelijk dat, ook al ben je vroeger glansrijk geslaagd voor je rijexamen, je toch niet helemaal op de hoogte bent van de nieuwste wetten en regelingen. Radar zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Aanpassing van de strepen op het wegdek

Aan de strepen op de weg kun je zien hoe hard je mag en of je wel of niet mag inhalen. Buiten de bebouwde kom zijn er drie belangrijke soorten strepen:

  • Dubbele witte middenstrepen met groen ertussen: Hier mag je 100 kilometer per uur rijden.
  • Dubbele witte middenstrepen zonder kleur ertussen: Hier mag je 80 kilometer per uur rijden.
  • Geen middenstrepen: Hier mag je, tenzij anders vermeld, 80 kilometer per uur rijden.
  • Als strepen in het midden onderbroken zijn, is inhalen toegestaan. Bij ononderbroken strepen mag dit niet.

Spitsstroken

De laatste jaren zijn er bij een flink aantal snelwegen spitsstroken aangelegd. Deze komen in plaats van vluchtstroken en worden geopend als er meer dan 1350 auto's per uur over de weg rijden. Soms is de maximumsnelheid op een spitsstrook verlaagd tot 80 of 100 kilometer per uur. Een geopende spitsstrook wordt aangegeven met een groene pijl op het matrixbord erboven of een blauw bord naast de weg. Ondanks de doorgetrokken streep is het dan volledig toegestaan om de baan te betreden.

20190213_spitsstrook.jpg
Een snelweg met een geopende spitsstrook

Aanhangers

In 2009 is de maximumsnelheid die je met een aanhanger mag rijden, aangepast van 80 naar 90 kilometer per uur.

Gebruik mobiele telefoon

Het is verboden om je telefoon (of ander elektronisch apparaat) vast te houden in de auto wanneer deze beweegt. Als je stilstaat (bijvoorbeeld voor een stoplicht), mag dit wel. Ook is het bedienen van je telefoon toegestaan wanneer hij in een houder zit. Bellen mag, mits je je telefoon daarvoor niet hoeft vast te houden (het toestel tussen je kin en schouders klemmen, mag ook niet).

Ook op brommers, snorfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen is het vasthouden van een telefoon verboden. Vanaf 1 juli 2019 wordt dit verbod doorgetrokken naar fietsers.

Appen op de fiets: 95 euro boete

Maximumsnelheid op de snelweg

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat je op veel snelwegen tegenwoordig 130 kilometer per uur mag rijden. Er zijn ook stukken snelwegen waarbij een maximumsnelheid van 100 of 120 kilometer per uur geldt, maar waarbij op een onderbordje dan '6 - 19 h' staat. Dit betekent dat je buiten deze tijden ('s avonds en 's nachts dus) 130 kilometer per uur mag rijden.

20190213_maximumsnelheid.jpg
Op deze weg mag je dus 's nachts 130 rijden

Maximumsnelheid in een woonerf

In een woonerf was de regel altijd dat je niet harder dan 'stapvoets' mocht rijden. Omdat dit een vrij vaag begrip is, is dit vastgesteld op 15 kilometer per uur.

Invoering trekkerrijbewijs

Als je met een tractor over de openbare weg wilt rijden, moet je in het bezit zijn van een T-rijbewijs. Om dit rijbewijs te kunnen halen, moet je 16 jaar of ouder zijn en een examen afleggen. Voor een simpele tractor die niet meer dan 130 centimeter breed is, heb je geen speciaal trekkerrijbewijs nog. Daar mag je ook op rijden als je 18 jaar of ouder bent en een B-rijbewijs hebt.

Snelle e-bikes zijn juridisch gelijk aan brommers

Er zijn twee soorten e-bikes. Modellen die tot maximaal 25 kilometer per uur trapondersteuning geven, worden als gewone fietsen beschouwd. Er zijn ook varianten waarmee je 45 kilometer per uur kunt rijden. De regelgeving voor deze fietsen, die ook wel speed-pedelec heten, is gelijkgetrokken met brommers. Zo moeten de fietsen zijn uitgerust met een gele kentekenplaat en en WA-verzekerd zijn. Verder moet je een helm dragen en in het bezit zijn van een AM-rijbewijs als je op zo'n fiets wilt rijden.

Een speed-pedelec mag verder op dezelfde wegen rijden als een brommer. Dit is op een (brom)fietspad en op de rijbaan, maar niet op een fietspad voor alleen fietsers.

Snorfietsers in Amsterdam met helm op rijbaan

Vanwege de drukke fietspaden in Amsterdam heeft de gemeente besloten om vanaf 9 april 2019 snorfietsers (scooters met blauwe nummerborden die maximaal 25 kilometer per uur mogen rijden) te verplichten om binnen de ring op de rijbaan te rijden. Ook moeten ze vanaf dan een helm dragen. Op enkele straten geldt een uitzondering. Op de website van de gemeente Amsterdam is op een kaart te zien waar deze regels precies gelden.

Enkele nieuwe verkeersborden

Om ervoor te zorgen dat je gemakkelijk tragere voertuigen zoals tractors kunt inhalen, zijn sommige wegen voorzien van passeerstroken. Dergelijke passeerstroken worden aangegeven met onderstaande ronde borden. Als je in een voertuig rijdt dat op het bord is afgebeeld, ben je verplicht om op die rijstrook te gaan rijden en de auto's achter je te laten inhalen. Als er veel auto's langs willen, is het verstandig om flink af te remmen of zelfs even te stoppen. De variant met de rode streep er doorheen geeft het einde van de passeerstrook aan.

De vierkante borden op onderstaande afbeelding zijn bedoeld voor smalle weggetjes, waar het lastig is om een tegenligger te passeren. De bordjes geven aan dat er aan de rechter- dan wel linkerkant van de weg een kleine verbreding in de weg is, waar jij of je tegenligger even aan de kant kan om de ander erlangs te laten.

20190214_Verkeersborden.png
Borden voor uitwijkplaatsen en het begin en einde van passeerstroken