'Bescherm klanten energiebedrijven beter bij faillissement'

bescherming-faillissement-10-10-2019.jpg

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet maatregelen nemen om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van een energiebedrijf. Hiervoor pleit de Consumentenbond na een onderzoek naar de schuldenlast bij energiebedrijven.

In het onderzoek analyseerde de bond jaarrekeningen van tientallen energiebedrijven. Minstens dertien daarvan blijken schulden te hebben. 'Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat een bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand. De energiemarkt is een vechtmarkt geworden, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs beconcurreren. Dat is op zich gunstig voor consumenten, maar alleen zolang dat verantwoord gebeurt. Daar is nu te weinig zicht op. Voor consumenten is het überhaupt onmogelijk om de financiële gezondheid van hun leverancier te beoordelen. Bij een nutsvoorziening als deze hoort daarom passende consumentenbescherming', zegt Sandra Molenaar, directeur van de consumentenorganisatie.

Compensatie

De bond pleit onder meer voor een compensatie voor te veel betaalde energiebelasting, btw, en netwerkkosten. Ook zouden energiebedrijven die klanten van een failliet bedrijf overnemen, daarbij de financiële beloften over moet nemen, zoals de reeds betaalde voorschotten en nog niet verstrekte welkomstkorting.

Toezicht

Bovendien schiet het toezicht op de markt tekort, volgens de bond. 'Bij eerdere faillissementen, zoals dat van Energieflex, zagen we dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) pas heel laat op de hoogte was van financieel wanbeheer en dus ook pas laat kon ingrijpen. Duizenden mensen gingen toen voor honderden euro's het schip in. We vinden dat de minister de bevoegdheden van de ACM moet verruimen, zodat deze veel eerder en dieper in de cijfers van de energieleveranciers kan kijken én strengere toetredingseisen kan stellen', aldus Molenaar.

Voorschot

Ten slotte adviseert de Consumentenbond klanten om goed naar hun verbruik en bijbehorend maandtarief te kijken. 'Sommige mensen betalen elke maand bewust te veel en gebruiken zo hun energierekening als een spaarpotje. Maar daar kleven risico's aan. Als je energieleverancier omvalt, ben je daardoor nog meer geld kwijt.'

Faillissementen

Vorig jaar gingen twee energiebedrijven failliet, Energieflex en Robin Energie. Als gevolg hiervan verloren klanten de betaalde voorschotten en de welkomstkorting. 

Bron: Consumentenbond