Betalingsproblemen met hypotheken nemen sterk af

betalingsproblemen-hypotheek-04-05-2018.jpg

Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast, is flink afgenomen. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) waren er per 1 april bijna 86.000 mensen met een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is 12 procent minder dan een jaar geleden.

Er is al sinds juli 2015 sprake van een dalende trend. Er zaten op het hoogtepunt toen nog ruim 113.000 mensen in de problemen. BKR schrijft de afname vooral toe aan het einde van de economische crisis en de afnemende werkloosheid in de afgelopen jaren.

Overheidsmaatregelen spelen een rol

Ook overheidsmaatregelen spelen een rol. Zo bouwt de overheid de hypotheekrenteaftrek versneld af waardoor de prikkel om maximaal te lenen kleiner wordt. 'Door overfinanciering tegen te gaan en aflossen te stimuleren wordt de hypotheeknemer minder kwetsbaar. Ik verwacht dan ook dat de ingezette daling de komende periode doorzet', zegt BKR-directeur Peter van den Bosch.

Bron: ANP