background branding

Bezwaar maken levert WOZ-specialisten veel geld op

woz-specialist-gemeente-19-08-2019.jpg

WOZ-specialisten verdienen vrij eenvoudig geld met het namens woningeigenaren indienen van bezwaren tegen de hoogte van de onroerendezaakbelasting, meldt Follow The Money.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking via een specialist kost de klant geen cent. Wordt je WOZ-beschikking niet aangepast, dan is dat het bedrijfsrisico van het kantoor. Krijg je wél gelijk, ook al gaat het maar om een verschil van 50 euro, dan krijgt het bureau een vergoeding van de gemeente.

Er is meer vraag dan aanbod op de huizenmarkt, de prijzen stijgen de pan uit en in de Randstad gaan huizen zelfs weg voor meer dan de vraagprijs. Hoe kom je eigenlijk aan een huis dat nog te betalen is? Radar zocht het uit.

Lees: Hoe kom je aan een betaalbaar huis?

Ergernis voor gemeenten

Die vergoeding valt volgens FTM uiteen in twee bedragen. Eerst ontvangt het bedrijf 254 euro voor het indienen van een erkende klacht. Daarna volgt er een tweede bedrag van 254 euro voor een eventueel telefonische hoorzitting. Grote ergernis bij gemeenten is dat deze bedrijven een dienst verlenen die uit niet veel meer bestaat dan een formulier invullen en een telefoontje plegen. Daarvoor ontvangen deze bureaus 508 euro. De gemeenten vinden dat een burger prima zelf een formulier kan downloaden en bezwaar kan maken tegen de beschikking. Dat gebeurt ook veel, maar het aantal bezwaren dat via zo’n specialist loopt, groeit gestaag.

Stel: je huis krijgt een hogere WOZ-waarde toebedeeld dan dat van andere woningen in de straat. Je moet dus meer belasting betalen, de watersysteemheffing en het eigenwoningforfait zijn hoger en je betaalt uiteindelijk ook meer inkomstenbelasting. Hoe maak je bezwaar?

Lees: WOZ-waarde erg hoog? Maak bezwaar!

Stijging aantal bezwaarschriften

Volgens de Waarderingskamer, de organisatie die toezicht houdt op de WOZ-taxaties door gemeenten, werden dit jaar tot dusver voor 169.000 woningen WOZ-bezwaarschriften ingediend. Daarvan liepen ruim een derde via een commercieel bureau. Het aandeel van de bezwaarschriften ingediend via bureaus steeg in die drie jaar van 27,7 procent tot 35,9 procent, aldus het onderzoekscollectief.

Bron: ANP MediaWatch / Follow The Money