Bezwaar tegen je boete via een bureau: heb je even (een paar jaar)?

verkeersboete testpanel.jpg

Wie een commercieel bureau inschakelt om bezwaar te maken tegen een verkeersboete, moet geen haast hebben. Radar ondervroeg mensen over hun ervaringen met verkeersboetes. Hoewel 45 procent tevreden is over de resultaten van de bureau’s, geven zowel tevreden als ontevreden klanten aan dat het wachten vaak lang is en de communicatie slecht.

Radar vroeg ruim 27.000 mensen naar hun ervaringen met verkeersboetes. 1 op de 8 zegt nog nooit een verkeersboete te hebben gekregen, ruim 24.000 mensen is het weleens overkomen. 20 procent heeft in de afgelopen 5 jaar bezwaar aangetekend tegen een of meerdere boetes.

Meer dan de helft heeft daar een of meerdere keren succes mee gehad in de afgelopen 5 jaar, maar een nog grotere groep ving (ook weleens) bot: 63 procent moest de boete(s) ondanks het bezwaar wel betalen.

Zelf bezwaar maken of laten doen?

Als burger kun je zelf bezwaar maken tegen je boete. Maar er zijn er ook commerciële bureaus die het voor jou kunnen doen. Jij betaalt er niet (rechtstreeks) voor, maar zo’n bedrijf doet dat natuurlijk niet voor niets. Wanneer het bezwaar succesvol is, kunnen zij tot wel 1300 euro aan proceskosten declareren bij de overheid.

Hoe ingewikkelder ze het bezwaar maken, hoe meer geld ze kunnen vragen. En hoe meer werk de overheid eraan heeft: het rechtsysteem raakt verstopt door de stortvloed aan bezwaren. Daar betalen we natuurlijk via belastingen allemaal aan mee. Daarom wil de overheid de vergoeding die deze bureaus kunnen declareren verlagen.

Van alle bezwaarmakers die de vragenlijst invulden, geeft 6 procent aan dat zij weleens een bureau hebben ingeschakeld dat bezwaar voor ze heeft gemaakt. 45 procent is daar tevreden over, 26 procent niet en 28 procent heeft wisselend succes behaald.

Ze zijn er super handig in, weten de aanpak en het scheelt tijd
- Deelnemer aan het onderzoek die positief is over de ervaring met bezwaarbureaus

Wat mensen positief vinden, is dat een bureau weet hoe het werkt. ‘Het bureau dat ik had ingeschakeld, kent alle wet- en regelgeving op het gebied van verkeersboetes. Daarnaast bestaan er ook nog allemaal regels voor de procedure zelf. Als burger ken je deze regels niet en de officier van justitie wel.

Jarenlang wachten op een uitkomst

Toch hebben ook mensen die positief zijn over de resultaten van de bureaus hun opmerkingen. “Je moet er zelf veel achteraan zitten”, laat iemand weten. En meerdere mensen laten weten dat het jaren kan duren. Logisch, als het verdienmodel is om zoveel mogelijk geld te declareren voor proceskosten.

Veel mensen laten weten dat ze niet goed op de hoogte worden gehouden van het verloop van de procedure. “Bezwaar maken via zo'n bureau duurt heel lang. Soms wel jaren. En je hoort er vrijwel nooit meer iets van tenzij je na jaren navraag doet. In geen van mijn bezwaren heeft het geholpen mijn geld terug te krijgen.”

Je moet zelf alle informatie invullen in een online formulier. Je kunt net zo goed zelf bezwaar indienen
- Deelnemer aan het onderzoek die negatief is over de ervaring met bezwaarbureaus

'Geen argumentatie ingebracht'

Anderen laten weten dat een bureau soms maar weinig uitvoert: “Ze krijgen bij mij vaak niets voor elkaar. In de brief van het 'OM' staat dan vaak dat er geen argumentatie is ingebracht. Dat ze niets gedaan hebben dus eigenlijk.” Een ander beaamt: “Er zijn er ook bij die alleen een standaardbrief sturen zodat zij hun geld kunnen vangen, doen verder niets.”

Een deelnemer aan de vragenlijst die aangeeft dat echt alles fout ging: ‘geen terugkoppeling, geen toelichting, moeilijk contact mee te krijgen, foute bezwaarregeling, onvriendelijke bejegening’, geeft aan uiteindelijk alles zelf geregeld te hebben, en daarmee wél succes te hebben geboekt. ‘Dat bureau heeft hiervoor wel geld gekregen van het ministerie, begreep ik’, zo vult deze respondent aan.

Meer over de handelswijze en de veranderingen rondom bedrijven die bezwaar indienen tegen verkeersboetes zie je in de uitzending van maandag 20 november: Verkeersboete-bedrijven op achterste benen na fikse verlaging vergoeding

Meer cijfers uit het onderzoek over verkeersboetes vind je hier:

Verkeersboetes: waarom niet eerst een waarschuwing?

Over het onderzoek naar verkeersboetes

Het vragenlijst over verkeersboetes in Nederland is tussen 6 en 20 november 2023 ingevuld door meer dan 27.000 mensen. Zij hebben over veel meer hun mening gegeven dan alleen het bezwaar maken. Meer cijfers uit dit onderzoek lees je hier. Wil jij voortaan ook uitgenodigd worden voor de onderzoeken van Radar? Meld je aan via deze korte intake-vragenlijst.