background branding

Bijna iedereen beschermt persoonsgegevens op internet

persoonsgegevens.jpg

Bijna 90 procent van de mensen die persoonlijke informatie achterlaten op het internet, treft ook maatregelen om te voorkomen dat anderen daar toegang toe hebben. Vier op de tien lezen voor het invullen van persoonlijke info eerst het privacy statement van de site. Rond de 60 procent controleert eerst de veiligheid van websites. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Bijna driekwart van de mensen die weleens persoonlijke info op internet achterlaat, staat niet toe dat die wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Iets meer dan de helft beperkt de toegang tot zijn geografische locatie.

Geen verschil tussen mannen en vrouwen

Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in het treffen van maatregelen om veilig te internetten. Wel blijkt dat mensen van 65 jaar en ouder het minst vaak hun gegevens beschermen (ongeveer driekwart doet dat wel). Bij 12- tot 65-jarigen is dat bijna 90 procent.

Over het invullen van (email-)adres en telefoonnummer - vaak verplicht bij online aankopen - doet driekwart niet moeilijk. Het minst vaak wordt persoonlijke info gedeeld over gezondheid, werk of inkomen, foto's en locatiegegevens.

Bron: ANP