background branding

Bijna kwart van de mensen levert statiegeldblikjes niet in: ‘Gedoe geen 15 cent waard’

Statiegeldblikjes.jpg

Dankzij lange wachtrijen, viezigheid en gedoe levert bijna een kwart van de mensen hun statiegeldblikjes niet in. Dat blijkt uit een poll van Radar. Bovendien geven mensen aan minder blikjes te kopen sinds het statiegeld is ingevoerd. 

Meerderheid levert blikjes in

Radar zette de volgende vraag online: Lever jij statiegeldblikjes in bij een inleverautomaat?

In totaal reageerden 3.643 mensen op deze poll. Een overgrote meerderheid van 75 procent geeft aan statiegeldblikjes altijd in te leveren. Een stuk minder deelnemers (12 procent) levert juist nooit blikjes in. Bij 9 procent wisselt het: de ene keer wel, de andere keer niet. 

Milieu en geld belangrijkste redenen

Een van de meest genoemde redenen om blikjes naar een inleverautomaat te brengen is het statiegeld zelf. “Als ik er statiegeld voor moet betalen, dan wil ik dat ook weer terugverdienen”, laat een polldeelnemer weten.“Ik vind het toch zonde om telkens 15 cent weg te gooien”, meldt een ander. 

Ook het milieu is een veel genoemde reden. “Ik erger me aan alle blikjes in de natuur, op straat en naast de prullenbakken”, vertelt een deelnemer. “Als het helpt om minder rotzooi te krijgen, werk ik daar graag aan mee.”  

Statiegeld zorgt voor meer zwerfafval

Toch lijkt het statiegeld op sommige plaatsen juist voor meer zwerfafval te zorgen. Sinds de invoering hiervan worden in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld veel vuilnisbakken opengetrokken door mensen die uit zijn op dit statiegeld. Het zorgt voor zwerfafval en kapotte prullenbakken. Vandaar dat de gemeente spreekt van 'statiegeldproblematiek'. 

Rommel en wachtrijen geen 15 cent waard

Toch is niet iedereen onverdeeld enthousiast. De belangrijkste reden om geen blikjes in te leveren is dat mensen het vies en onhandig vinden. “Het is een hoop gedoe”, laat een deelnemer weten. “Blikjes lekken in de verzameltas waardoor het een zoet en plakkerig zooitje wordt waar vliegjes en bijen op af komen.”  

Ook de problemen bij inleverpunten zijn een veelgenoemde reden om blikjes niet in te leveren. “Ik ben soms meer geld aan benzine kwijt door op en neer te rijden, omdat de automaten vaak defect zijn”, vertelt een deelnemer. “Blikjes zijn te kwetsbaar: een deukje erin en je krijgt je geld al niet meer terug”, laat een ander weten.

Minder blikjes sinds statiegeld

Bovendien geven mensen aan geen blikjes meer te kopen sinds er statiegeld op zit. Niet alleen omdat ze het vies en plakkerig vinden, ook omdat ze vinden dat blikjes nu geen meerwaarde meer hebben ten opzichte van flesjes. “Op reis neem je juist blikjes mee voor het gemak van pletten en weggooien als ze leeg zijn. Je gaat niet al je blikjes bewaren als je onderweg bent.”

Blikjes pletten uit macht der gewoonte

Uit de poll wordt ook duidelijk dat mensen nog moeten wennen aan de statiegeldblikjes. “De gewoonte om ze in elkaar te drukken na gebruik om zo minder afval te hebben is hardnekkig”, laat een deelnemer weten. 

Een ander vertelt: “Het is moeilijk te zien of er statiegeld op zit. Er zijn nog teveel oude blikjes in de handel of in mijn voorraadkast.” 

Wil jij stemmen op onze polls? Ze verschijnen altijd in onze nieuwsbrief! Meld je hier gratis aan.