background branding

Binnen twee jaar een nieuwe smartphone? Slechts een fractie doe dit

smartphone_weggooien (1).jpg

Elk jaar een nieuwe smartphone? Bij onze ruim 2100 pollsrespondenten is daar geen sprake van. 96 procent doet op zijn minst twee jaar met hun aangeschafte apparaat, voordat ze een nieuwe aanschaffen. 

Veel smartphonemerken komen wel jaarlijks met nieuwe upgrades en modellen. Daarom vroegen wij in de poll het volgende: hoe lang gebruik jij (gemiddeld) een smartphone voordat je een nieuwe neemt?

Korter dan een jaar? Nee hoor!

Een klein deel van de respondenten (1%) heeft helemaal geen smartphone. Dit percentage is wel meegenomen in de berekeningen. Zoals eerder aangehaald is het ieder jaar aanschaffen van een nieuwe smartphone bij degene die de poll hebben ingevuld niet aan de orde, het percentage ligt zelfs letterlijk op nul procent. 

Snel een nieuw telefoontje

Een kleine groep van in totaal drie procent doet ongeveer een tot twee jaar met een smartphone. Opvallend genoeg kwam in de toelichting niet naar voren dat de telefoonwissels worden gedaan om het nieuwste model te hebben. Redenen die genoemd worden zijn: de duur van de batterij of het apparaat, updates die niet mee kunnen worden gedaan en het zelf laten vallen van de telefoon.

Paar jaar geleden deed ik heel lang met mijn telefoon. Tegenwoordig mag ik blij zijn dat ik de twee jaar haal.
Polldeelnemer

Het abonnement verloopt

Van de pollrespondenten doet 16% twee tot drie jaar met een smartphone. Zo valt te lezen dat een deel twee jaar met hun smartphone doet, omdat ze daarna een nieuw abonnement kunnen afsluiten met een dito telefoon. Ook bij een deel van deze respondenten komt terug dat de duur van de smartphone, en vooral de batterij, niet gebouwd is op langer gebruik. Daarnaast worden ook upgrades en nieuwe snufjes gebruikt als argument ter vervanging. 

Capaciteit van de accu loopt rond de drie ernstig terug. vervangen is al gauw €100.
Polldeelnemer

Niet zomaar een nieuwe

De groep die tussen drie en vijf jaar met een smartphone doet, bedraagt in totaal 52 procent. Van het totaal aantal respondenten doet namelijk 22 procent drie tot vier jaar met een telefoon en 30 procent vier tot vijf jaar. 

Binnen deze groep komt naar voren dat een deel de telefoon pas vervangt als het echt niet meer anders kan. Redenen die daarvoor genoemd worden zijn onder andere (opnieuw) de duur van de batterij, traagheid en het niet meer kunnen doen van updates. 

Tot ik niet meer kan upgraden. En ik merk dat die periode steeds korter wordt.
Polldeelnemer

Telefoon gaat pas weg als hij op is

Tenslotte is er een groep respondenten (28%) die langer dan vijf jaar met een smartphone doet. Zo geeft een van de respondenten aan de smartphone te gebruiken ‘tot die op is’. Ook geeft iemand aan al bijna acht jaar dezelfde smartphone te gebruiken.