background branding

Bladeren en takjes van buren in tuin: wie moet ze opruimen?

150035307_l_normal_none.jpg

Stel: je hebt een boom in je tuin, maar de bladeren hiervan waaien steeds in de binnenplaats van omwonenden. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar enkele buren vragen wanneer jij de bladeren opruimt. Moet je dit dan doen? Dit was een vraag van een gebruiker van het Radar-forum. Advocaat Megan O’Flaherty legt uit hoe het zit. 

Verplicht opruimen?

Om met de deur in huis te vallen: als boomeigenaar ben je niet verplicht om de bladeren of takken van je boom, die elders zijn gevallen, op te ruimen. “Een blad of tak die van een boom valt en elders landt, is een zaak die aan niemand toebehoort", zegt advocaat O’Flaherty. “Omdat de tak of het blad aan niemand toebehoort kan er niemand aangewezen worden om de bladeren of takken op te ruimen”. 

Afspraken maken

Als buren moet je een bepaalde mate van overlast (zgn. ‘hinder’) van elkaar accepteren. “Zoals het geluid van spelende kinderen of het getimmer als iemand aan het klussen is. Het blad dat in je tuin ligt hoort daar ook bij”, aldus de advocaat. 

Maar wat kun je dan doen als je last hebt van de bladeren? “Met het oog op een goede burenrelatie kan het verstandig zijn om afspraken te maken over de boom als de buren zich beklagen. Bijvoorbeeld over wanneer de boom gesnoeid moet worden en hoe of wanneer beide partijen de bladeren en takken opruimen", vertelt ze.

Waar mag een boom staan?

Allereerst: een boom moet volgens de wet minimaal twee meter van de erfgrens staan. Een heg of struik daarentegen moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Maar op deze regel bestaan ook uitzonderingen en mogen bomen en heggen dichter bij de erfgrens staan. 

Buiten proportionele overlast?

Het is vervelend als er overlast wordt ervaren van bladeren. “In uitzonderlijke gevallen veroorzaken de bladeren en takken buitenproportionele overlast. We spreken dan over onrechtmatige hinder”, zegt O’Flaherty. 

“In dat geval is de boomeigenaar verplicht om maatregelen te nemen om de onrechtmatigheid van de hinder weg te nemen. Anders gezegd: de boomeigenaar moet de overlast dan tot een “acceptabel” niveau beperken. Bijvoorbeeld door de boom te snoeien. Als de boomeigenaar weigert mee te werken, kan de buur naar de rechter stappen om de maatregelen te proberen af te dwingen ”. 

De rechter gaat hier doorgaans alleen in mee bij extreme gevallen van overlast. En daar is niet snel sprake van, omdat het uitgangspunt blijft dat buren enige overlast van elkaar moeten accepteren. Dus: als je last hebt van bladeren en takken van de boom van de buren, is de eerste stap om in gesprek te gaan met de buren.

Bron: Megan O’Flaherty van Monte Legal, Het juridisch loket

Meer over