Blijvende prijsstijging verwacht na corona, consument overweegt overstap

prijsveranderingen_consument-verwacht-duurder-leven-aanpassingen-630.jpg

Het leven wordt duurder na corona, dat verwacht bijna 90 procent van ruim 32.000 deelnemers aan onderzoek van Radar. Dit heeft gevolgen voor de keuzes die consumenten maken: bij een prijsstijging zullen zij minderen of de concurrent opzoeken. Bovendien vinden zij een prijsstijging niet voor iedere branche even logisch. Pakketbezorging en internet zouden bijvoorbeeld juist goedkoper kunnen worden. Ondernemers die niet direct getroffen worden door de coronacrisis, moeten grotendeels zelf voor de kosten opdraaien.

89 procent denkt dat het leven duurder wordt, in de meeste gevallen (69%) blijvend. Slechts 1 procent denkt dat het leven juist goedkoper wordt - tijdelijk, niet blijvend. Wanneer we kijken naar de verschillende kostenposten die in het onderzoek zijn voorgelegd, valt op dat mensen de verwachte prijsstijging in veel gevallen niet logisch vinden. Dat vindt een meerderheid alleen voor de kapper, horeca, concerten en theatervoorstellingen en vliegreizen. Sommige kostenposten, zoals de huur, energieprijzen, het internet- en telefoonabonnement en pakketbezorging zouden juist in prijs omlaag kunnen in plaats van omhoog.

Ondernemers moeten klap zelf opvangen

Kijken we naar de verschillende kostenposten, dan mogen ondernemers regelmatig de grootste klap opvangen, wat de respondenten betreft. Dit geldt vooral voor sectoren die vaak niet direct getroffen worden door de coronamaatregelen, en er soms zelfs extra klandizie door hebben: de boodschappen, internet en telefonie, en pakketbezorging. Hetzelfde geldt voor de luchtvaartsector, die wél zeer zwaar getroffen is door de crisis, maar daar volgens 35 procent grotendeels zelf voor extra kosten moet opdraaien – dat is nipt de grootste groep. 24 procent vindt dat de overheid het grootste deel moet bekostigen.
 
Slechts bij één kostenpost vindt een meerderheid (51%) dat de overheid de grootste klap moet opvangen: het openbaar vervoer. Gebruikers zelf zijn overigens voor geen enkele kostenpost bereid de grootste lastenverzwaring te dragen. Voor hobbyclubs en vliegreizen is de bereidwilligheid het minst klein: daarvan vindt 15 procent dat de gebruiker het grootste deel van de extra kosten kan opvangen. 

Overstap naar concurrent

Hoeveel geld zijn mensen bereid extra te betalen? 0 euro, geven de meeste gebruikers bij alle voorgelegde producten en diensten aan. Degenen die er wel iets voor kunnen en willen betalen vinden een drankje op een terras 1 euro extra waard. Voor een bezoekje aan de kapper zijn mensen bereid om 2,50 euro extra te betalen. Een concert- of theaterticket mag 5 euro extra kosten. Voor een vliegticket zijn mensen bereid om 25 euro extra uit te trekken. Maar voordat de betreffende ondernemers zich rijk rekenen: dit zijn de bedragen van alleen degenen die iets extra's kunnen en willen betalen. In de meeste gevallen willen of kunnen mensen niets extra's betalen. Zij zullen bij een prijsstijging minderen, overstappen naar een concurrent, of stoppen.

Wanneer de prijzen daadwerkelijk omhoog gaan, zouden mensen vooral in hun horeca-uitgaven snijden. De meesten zouden wel blijven gaan, maar minder. De sportschool heeft van alle voorgelegde kostenposten de meeste kans om helemaal opgegeven te worden, de (betaalde) kapper het minst – al zou een flinke groep wel op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Hetzelfde geldt voor de boodschappen, de energieleverancier en de provider: bij een prijsstijging gaan veel mensen op zoek naar een betere deal. Aan hun hobbyclub zijn de meeste mensen juist trouw.

Over het onderzoek naar prijsveranderingen

In de online vragenlijst werden respondenten enkele algemene vragen over prijswijzigingen na corona voorgelegd, en 14 verschillende kostenposten. Alleen respondenten die aangaven van een bepaalde dienst of product gebruik te maken, hebben over de betreffende kostenpost vragen beantwoord. De vragenlijst is tussen 16 en 26 mei 2020 ingevuld door 32.663 mensen, in overgrote meerderheid leden van het Radar Testpanel. Dit is een groep van ruim 70.000 consumenten met een voor Nederland representatief opleidingsniveau, spreiding over het land en man-vrouw-verhouding. Ook je mening en ervaring delen? Meld je (gratis) aan.