Bloedverdunners vergroten mogelijk risico hersenletsel bij val

Het aantal 65-plussers dat sterft aan de gevolgen van een val is in 6 jaar tijd met 37 procent gestegen, zo meldde VeiligheidNL woensdag. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn mensen van boven de 80 het vaakst het slachtoffer; in 2012 overleden ongeveer 2100 80-plussers door een val.

In totaal overleden in 2012 bijna 2800 mensen aan de gevolgen van een noodlottige valpartij.

In een opvallend groot deel van de gevallen loopt de gevallen oudere fataal hersenletsel op. Dat komt waarschijnlijk doordat de slachtoffers bloedverdunners gebruiken. VeiligheidNL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vermoeden dat die het risico op een hersenbloeding bij een val verhogen. De organisaties willen dan ook dat ouderen die deze medicijnen gebruiken, vaak en goed gecontroleerd worden op hun zogenoemde valrisico.

Een deel van de stijging wordt overigens ook verklaard doordat er meer ouderen zijn in Nederland. Maar 'ook na correctie voor de vergrijzing blijft de toename met 16 procent groot', stelt VeiligheidNL.

De organisatie baalt dan ook dat te weinig aan valpreventie wordt gedaan. Als blijkt dat een oudere een grotere kans heeft om te vallen, kan hulp worden geboden. Zo kan de woonomgeving worden aangepast, of gezorgd worden dat het zicht van de persoon in kwestie wordt verbeterd.

Het aantal oude mensen dat gewond raakt bij een val is overigens ongeveer gelijk gebleven. VeiligheidNL denkt dat de aanpak van botontkalking en een betere behandeling daaraan hebben bijgedragen.

Bron: ANP