Boete voor waterdiefstal

waterdiefstal-11-07-2019.jpg

Waterschap Vechtstromen gaat streng optreden tegen mensen die 'water pikken' uit sloten, beken, kanalen en vijvers. Wie betrapt wordt op het gebruik van oppervlaktewater kan rekenen op een forse boete van Justitie, want water is door de ernstige droogte schaars, zegt het schap donderdag.

De meeste waterschappen hebben de regel dat het sproeiverbod ingaat als er geen water meer over stuwen stroomt. Op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land is dat bijna overal het geval. Watergangen staan droog en het grondwaterpeil zakt. Desondanks kreeg Vechtstromen de laatste dagen meldingen van boeren die hun land toch besproeiden.

Maatregelen getroffen

Volgens diverse schappen is de droogte net zo erg als vorig jaar. 2019 behoort volgens waterschap Rijn en IJssel al tot de droogste jaren sinds 1957. In de Achterhoek en Drenthe zijn pompen geplaatst om extra water uit het Twentekanaal en het IJsselmeer in het gebied te brengen. Waterschap Noorderzijlvest houdt de veendijk langs het Paterswoldsemeer nat en waterschap Limburg verplaatst vissen en amfibieën naar dieper water.

In het westen van het land is het veel minder droog. Daar voeren de grote rivieren voldoende water aan.

Bron: ANP