Borstvergrotende pillen: veilig? - reactie BreastGro

breastgro-07-10-2019-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van BreastGro op de uitzending van Radar over borstvergrotende pillen.

Harderwijk, 7 Oktober 2019

Volgens hoogleraar Farmacologie Renger Witkamp, zo stelt u,  zijn de claims die gekoppeld zijn aan BreastGro capsulesongegrond. Daarnaast geeft u aan dat hoogleraar Toxicologie Majorie van Duursen onderzoek heeft gedaan naar de bestanddelen van onze capsules. Zij stelt onder andere dat vrouwen in de menopauze een verhoogd risico op borstkanker hebben als zij producten gebruiken die Fyto-Oestrogenen bevatten. U schrijft dat er  geen enkele waarschuwing op de verpakking staat over het risico en daarom probeert u ons te bereiken voor een reactie.

Eerste Reactie

We stellen het op prijs als een hoogleraar Toxicologie aandacht besteedt aan BreastGro capsules. U vraagt ons een reactie te geven op een stelling dat er een verhoogd risico zou zijn op borstkanker, met name tijdens de menopauze. Om zorgvuldig op een stelling te kunnen reageren, is het gewenst, ook kennis te nemen van de onderbouwing van een stelling. Hoewel we die onderbouwing nu niet ter beschikking hebben willen we toch een voorlopige reactie geven.

Zorgvuldigheid bij de ontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van BreastGro capsulesal weer enkele decennia geleden is zorgvuldigheid betracht. We zijn van mening dat er bij het op de markt brengen van een preparaat geen misleiding van de consument aan de orde mag zijn en dat het product veilig is voor de gebruiker. 

BreastGro en de veiligheid.

Voordat BreastGro op de markt is gebracht, is desk research verricht en zijn experts geraadpleegd  om de veiligheid van het preparaat te kunnen onderbouwen. Het hoofdbestanddeel uit BreastGro capsules is hop aangevuld met soja-isoflavonen. Het betreft hier fyto-oestrogenen. Signalen van wetenschappers of signalen uit studies, dat een preparaat met deze ingrediënten, niet veilig zou zijn voor de gebruiker, zou een doorslaggevende reden zijn geweest het preparaat niet op de markt te brengen.

Fyto-oestrogenen.

Onderzoeken over fyto-oestrogenen (al decennia lang) hebben aangetoond dat fyto-oestrogenen juist kanker remmende effecten en regressie van borstkanker kunnen bewerkstelligen. Er werd ook vastgesteld dat het aantal gevallen van colon-, prostaat- en borstkanker significant lager was in Japan en andere Zuidoost-Aziatische samenlevingen dan in de Verenigde Staten waar de consumptie van soja significant lager is dan in de eerder genoemde landen. 

Wereldwijd werd melding gemaakt van de gunstige invloed van sojaproducten en van hop (beide ingrediënten in BreastGro® Capsules) die isoflavonen en flavonen bevatten, ook in een hogere concentratie. In de periode dat het onderzoek naar de veiligheid van BreastGro aan de orde was verschenen publicaties die ook wezen in die richting. We melden hier "Antiproliferatief en cytotoxisch effect van geprenyleerde flavonoïden uit hop (Humulus Lupulus) in menselijke kankercellijnen", C.L. Miranda et al. In: Food and Chemical Technology 37 (1999) 271-285. 

Verandering van inzicht?

Het is mogelijk dat de door u genoemde toxicoloog mevrouw Marjorie van Duursen een tegenlicht wil werpen op de huidige algemene opvattingen over fyto-oestrogenen. Fyto-oestrogenen komen zoals gezegd ook veelvuldig in voeding (o.a. soja) voor. De scope van deze nieuwe inzichten is dan veel breder dan de toepassing als voedingssupplement. Het leggen van de focus op één product past dan niet bij de wetenschappelijke status en impact van de nieuwe inzichten van mevrouw van Duursen. Mocht het zo zijn dat na een uitgekristalliseerde wetenschappelijke discussie aanleiding is voor waarschuwingszinnen op  de verpakking dan zullen we dit zeker doorvoeren. Informatie, die in het belang is van de consument, juichen we toe.

Ervaringen uit de markt

Inmiddels is het preparaat sinds 2003 al  jaren op de markt. Gegevens van gebruikers die stroken met de bewering dat een verhoogde incidentie van borstkanker met name in de menopauze aan de orde zouden zijn, zijn ons niet bekend. Er is derhalve nooit aanleiding geweest om waarschuwingsteksten op de verpakking te plaatsen. Nogmaals, als er nieuwe inzichten en regels zijn dan zullen we dat natuurlijk altijd overwegen.

Waarschuwingszinnen als vorm van zelfregulering, branchevereniging NPN

Recent is in het kader van zelfregulering binnen de Technische Commissie van de brancheorganisatie Natuur Producten Nederland (NPN) onderzoek gedaan naar de veiligheid van grondstoffen en aan elke grondstof met risico voor bijwerkingen of interactie met geneesmiddelen zijn waarschuwingszinnen gekoppeld. Ook uit deze studie binnen de genoemde Technische Commissie zijn geen gegevens naar voren gekomen, die het plaatsen van een waarschuwing voor BreastGro als wenselijk achtten.

De werkzaamheid van het product

Professor Witkamp spreekt over ongegronde claims. Deze beperkte  informatie maakt zorgvuldig reageren onmogelijk. Toch een korte reactie. Het is een bekend gegeven dat borstverstevigingen en zelfs borstvergroting een verschijnsel was bij hop pluksters. Vastgesteld is dat er een relatie bestaat tussen de fyto-oestrogenen (uit hop) die hop-pluksters onbewust consumeerden en dit verschijnsel. BreastGro en ander merk zijn al decennia op de markt. Het is niet aannemelijk dat deze doorgaande verkoop aan de orde zou zijn als het product geen zichtbaar effect zou vertonen. Tevens zijn er klinische studies gedaan met het product die een significant effect aantonen.

Tenslotte

Met deze reactie willen we onderstrepen integer te hebben gehandeld  zowel bij de introductie van BreastGro capsules als daarna. Nogmaals wij delen de mening dat een product een consument niet mag misleiden en veilig moet zijn!  We zien uit naar onderbouwing van de conclusies van de door u genoemde wetenschappers. Bovenstaande is slechts een eerste, korte reactie. Verdere onderbouwing behoeft enige studie en tijd voor uitwerking.

Het is zo dat er een algemene waarschuwing voor alle voedingsmiddelen zou moeten gelden die fyto-oestrogenen bevatten en dat dit niet specifiek voor BreastGro geldt. Wat ons betreft gaat branchevereniging NPN samen met KOAG-KAG en andere stake-holders een verdere uitwerking van opstellen en die afstemmen met NVWA.

Theo Smits
Algemeen directeur