Bouw middenhuurwoningen heeft geen prioriteit voor woningcorporaties

Middenhuur_22.05.2020.jpg

Een meerderheid van de woningcorporaties geeft het bouwen van middenhuurwoningen geen prioriteit. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek van adviesbureau Stec Groep, dat 61 van de 274 corporaties vroeg naar hun opvattingen over middenhuurwoningen, huizen met een maandelijkse huur van zo'n zevenhonderd tot duizend euro.

Zolang de Rijksoverheid corporaties niet formeel de taak geeft zich met middenhuur bezig te houden, zegt bijna zestig procent van de corporaties andere ambities voorrang te geven, zoals nieuwe sociale huurwoningen, verduurzaming van hun woningbezit en het betaalbaar houden van de huren, blijkt uit het onderzoek.

Kerntaken

'Corporaties worden op verschillende aspecten bevraagd en het zijn kostbare ambities die ze moeten realiseren', zegt Bart Dopper, een van de auteurs. 'Ze kunnen dus niet alles doen. Dat hun kerntaken dan voorrang krijgen, dat is volstrekt logisch.'

Tekort middenhuurwoningen

Nederland kampt met een tekort van minimaal 80.000 middenhuurwoningen en dat tekort zal verder oplopen door de coronacrisis, verwachten de onderzoekers.

Bron: ANP