Brief Intrum Justitia: betalen of niet?

brief_ontvangen_800.jpg

'Kies uw aanbieding', staat er in een brief van Intrum Justitia. Zo leuk is de boodschap van het incassobureau niet: ontvangers hebben volgens de brief een openstaande vordering. Het schrijven heeft veel consumenten verrast, blijkt uit reacties op het Forum van Radar.

Niet alleen op het Forum van Radar maar ook op klacht.nl en Klachtkompas van de Consumentenbond wordt er melding gemaakt van vorderingen van providers, zoals T-Mobile, KPN en Vodafone, en warenhuis Neckermann. Een woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat weten dat de klachten ook bij ConsuWijzer en Fraudehelpdesk binnenstromen.

De hoogte van de rekeningen varieert van honderd tot vijfduizend euro.  Consument33 schrijft op het Radar Forum: 'Ik heb gisteren ook een brief ontvangen waarin is aangegeven dat ze geprobeerd hebben met ons een oplossing te vinden (ik heb nooit contact gehad) en ook de geweldige 'aanbieding'. Bedrag is bij ons behoorlijk hoog, meer dan 2000 euro!'.

Ook op Twitter plaatsen mensen foto's van de brief. Carla schrijft: 'Aanmaning of aanbieding? Nee fraude'.Lees je dit artikel op je mobiele telefoon, kantel dan het scherm om de volledige afbeelding te zien.

Intrum Justitia

Het gaat niet om een phishingbericht, laat een zegsman van Intrum Justitia aan Radar weten. De onderwerpsregel Kies uw aanbieding is volgens de woordvoerder 'ongelukkig gekozen'. Het incassobureau kan niet ingaan op individuele gevallen, maar zegt dat er eerder geprobeerd is contact te zoeken met de ontvangers van de brief. 'We hebben onlangs aanvullende informatie, zoals adresgegevens, opgevraagd. Het kan zijn dat mensen daarom nu wel een brief hebben gekregen.'

ACM: 'Betalingsplicht vervalt na 5 jaar'

In de brief van Intrum Justitia staat niet vermeld op welk jaar de vordering betrekking heeft. Volgens de woordvoerder van Intrum Justitia stond in eerdere brieven over de vordering wél een datum, maar is ervoor gekozen deze niet nogmaals te noemen. Wil je weten om welke periode het gaat, dan zul je moeten inloggen op de website van het incassobureau.

'Er wordt geen jaar genoemd waarop de vordering betrekking heeft in de brief, maar online spreekt men van het jaar 2004', schrijft Forumgebruiker handle2002.

Is er na zoveel jaar nog een betalingsplicht, vraagt Radar aan ACM. 'Als je eerder geen bericht van het incassobedrijf hebt ontvangen, dan vervalt de betalingsplicht voor diensten na vijf jaar, en voor producten na twee jaar. Het incassobureau moet aantonen dat er correspondentie is geweest over het openstaande bedrag', aldus de woordvoerder.

Niet verjaard?

Als na inloggen blijkt dat de vordering klopt en nog niet verjaard is, kijk dan goed naar de hoogte van de incassokosten. Het kan zijn dat je een deel van de kosten niet hoeft te betalen op het moment dat het incassobureau niet kan aantonen dat er niet eerder contact over is geweest. Dan probeert het bureau kosten in rekening te brengen die niet gemaakt zijn.