background branding

Btw-verlaging energiebelasting - Reactie GroenLinks

reactie-nexdoor-groenlinks-2-09-2019.jpeg

GroenLinks heeft gereageerd op het onderwerp over energiebelasting dat op 14 maart 2022 in de tv-uitzending van Radar werd behandeld. 

​​GroenLinks vindt het niet voor de hand liggen om als eerste energiebelasting en btw te verlagen, omdat er veel snellere en betere manieren zijn om vooral de laagste en middeninkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen én inflatie. Bovendien worden die lasten al uit het bestaande pakket van €3 miljard verlaagd.

Bovendien geldt dat het nog verder verlagen van energiebelasting voor een groot deel terecht komt bij huishoudens die (ruim) voldoende te besteden hebben. Daardoor verdwijnt voor hen ook nog eens een deel van de prikkel om te verduurzamen. Terwijl we juist moeten inzetten op energiebesparing.

Dat geld kan beter worden ingezet om echt de mensen te helpen die het moeilijk hebben. Verlaging van de belasting is namelijk ook nog eens niet voldoende om de huishoudens met de grootste problemen te helpen.

GroenLinks  pleit daarom voor een pakket aan maatregelen:

o   Snelle verduurzaming (isolatie) van met name huurwoningen om het energieverbruik omlaag te brengen

o   Verhoging van het budget om via de bijzondere bijstand te compenseren

o   Verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen

o   Bevriezing van de energieprijzen op het huidige niveau, om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt

o   Eenmalige uitkering aan laagste inkomensgroepen via bijv. zorgtoeslag