background branding

'Burger kan meer doen aan brandveiligheid'

De commissie-Mans vindt dat burgers en bedrijven meer kunnen betekenen voor de brandveiligheid. Dat is een van de mogelijkheden om de almaar stijgende kosten terug te dringen. Burgers en bedrijven kunnen zich in hogere mate bewust zijn van de risico's en zelf zorg dragen voor meer veiligheid, vindt de commissie.

De brandweer heeft de taak het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid door voorlichting te vergroten. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie onder leiding van de oud-burgemeester van Enschede en huidig waarnemend burgemeester van Maastricht, Jan Mans.

De commissie heeft in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) de financiën van de brandweer onderzocht, om het werk betaalbaar te kunnen houden. De commissie presenteerde woensdag haar rapport.

Onder Mans' leiding zocht de commissie naar mogelijkheden om 20 procent te bezuinigen op het budget van de brandweer. Eind 2020 moet dat uitgemond zijn in meer rendement en veiligheid tegen minder kosten. De commissie heeft berekend dat ruim 100 miljoen euro nodig is om 185 miljoen te bezuinigen.

Steekwoord is verder collectiviteit. De commissie ziet op vier terreinen mogelijkheden om te bezuinigen. Zij vindt dat onder meer moet worden gekeken naar de werkwijze en kerntaken van de brandweer.

Volgens het rapport kunnen andere instanties dan de brandweer de controles die voortvloeien uit vergunningen, verrichten. Een andere aanbeveling is te kijken of specialismen zoals duiken en hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen anders opgezet kunnen worden. Ook zijn besparingen mogelijk door de inkoop landelijk te maken en meldkamers samen te voegen.

Voorzitter Caroline van de Wiel van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) zei woensdag bij de presentatie van het rapport de beschikbare financiële middelen slimmer te willen inzetten. ,,Dit is nodig omdat we zien dat de rol en positie van de brandweer aan het veranderen is.''

Bron: ANP