'Burgers en bedrijven betalen onnodig veel aan energierekening'

energie-rekening-15052019.jpg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schat de uitgaven aan subsidies voor duurzame energie stelselmatig te hoog in. Dat moet beter, omdat burgers en bedrijven daardoor onnodig veel voor hun energie betalen, aldus de Algemene Rekenkamer.

Voor subsidies op de productie van duurzame energie was in de jaren 2013 tot en met 2018 een bedrag van in totaal 7,7 miljard euro begroot. Daarvan is 2,5 miljard euro op de plank blijven liggen. Dat geld blijft beschikbaar voor toekomstige projecten. 'Maar deze reserve is, anders dan verwacht, jaar in jaar uit gegroeid.'

Aan de hand van de verwachte subsidiebehoefte wordt jaarlijks de zogenoemde opslag duurzame energie (ODE) vastgesteld. Burgers en bedrijven vullen via die extra belasting op de energierekening de subsidiepot. 'Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk', vindt de Rekenkamer.

Verdeling van lasten

De energierekening voor burgers is ook dit jaar flink omhooggegaan, mede door een stijging van de ODE. Huishoudens hoesten nu de helft van het subsidiebudget op, het bedrijfsleven de andere helft. Het kabinet besloot eerder dit jaar de lasten meer richting bedrijven te verschuiven. Die moeten vanaf 2020 twee derde gaan bijdragen.

Maar volgens de Rekenkamer wordt niet nagegaan of de verdeling van de lasten in de praktijk ook echt zo uitpakt. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes krijgt dan ook het advies dat beter duidelijk te maken.

Bron: ANP