background branding

Campagne SIRE wil Nederland een beetje mooier en liever maken

buren-ruzie-SIRE-campagne-04032019.jpg

Nederlanders moeten wat aardiger voor elkaar worden. Daarom begint SIRE (Stichting Ideële Reclame) maandag de campagne #DOESLIEF om mensen ertoe te bewegen beter met elkaar om te gaan.

'Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar', zegt campagneleider Edwin Beijer. SIRE wil met de campagne Nederland 'een beetje mooier en liever maken'.

Bumperkleven en voordringen

Uit onderzoek waarop SIRE zich baseert blijkt dat mensen zich vooral vervelend gedragen in het verkeer, op sociale media en in het openbaar vervoer. Dan gaat het om bumperkleven, voordringen, burenruzies, geluidsoverlast en hatelijke berichten. Bijna iedereen (87 procent) vindt dat we aardiger kunnen zijn voor andere mensen, maar slechts 15 procent van de Nederlanders vindt dat we ook echt leuk met elkaar omgaan. Nog geen kwart (23 procent) van mensen die zich onhebbelijk gedrag wordt daarop aangesproken. Bijna twee derde (64 procent) durft dat niet omdat ze bang zijn voor een boze reactie.

DOESLIEF-dag

De campagne is op de meest uiteenlopende media te zien. Donderdag zal SIRE tijdens een DOESLIEF-dag reageren op onaardig gedrag op de sociale media. De stichting roept Nederlanders op om op vervelend gedrag te reageren met de hashtag #DOESLIEF.

Bron: ANP

Meer over