background branding

CBD-producten - reactie VWS en NVWA

reactie-nvwa-colloidaal-zilver-03122018.jpg

Hieronder is de reactie van het ministerie van VWS en de NVWA op het Radar-item over CBD-olie.

Wat gaat VWS doen met de nieuwe richtlijn voor CBD olie?

'Eerst is het volgende van belang: de opname van cannabinoïden (oa CBD) in de zogenoemde Novel Food catalogue (NFC) is geen richtlijn an sich, maar een handeling die voortvloeit uit de EU-verordening over nieuwe voedingsmiddelen (2015/2283). De NFC is een lijst (op EU-niveau) van stoffen en levensmiddelen met vermelding van hun status (wel/niet novel), die zowel door handhaving als door producenten als leidraad wordt gebruikt, maar niet juridisch bindend is.

Door de nieuwe, expliciete vermelding van cannabinoïden, waaronder CBD in de novel food catalogue, is er meer duidelijkheid gekomen over de status van CBD-producten als nieuwe voedingsmiddelen (novel foods) en hiermee is een langlopende discussie in Brussel afgerond. De aanpassing van de Novel Food Catalogue is voor VWS (wat betreft het beleid) en de NVWA (wat betreft de handhaving) uitgangspunt voor een besluit over verdere maatregelen in Nederland. Op dit moment zijn we samen met de NVWA in kaart aan het brengen welke stappen genomen moeten worden om tot zo'n besluit te komen.'

Wat zijn de gevolgen daarvan voor de consument?

'Op dit moment zijn we ons aan het beraden op de stappen die genomen dienen te worden, dus hierover kunnen we op dit moment helaas nog geen uitspraken doen.'