background branding

CBR-keuringen voor 75-plussers en zieken: online of in het echt?

23junimedischekeuring.jpg

Alle 75-plussers en zieken die hun rijbewijs willen verlengen, moeten weer fysiek een arts opzoeken. Door de coronapandemie werd dit vaak online gedaan, maar het CBR wil dit veranderen. Medische keuringsbedrijven en artsen zijn het er niet mee eens en zijn huiverig voor de lange wachttijden bij het CBR, meldt het AD.

Het CBR wil de keuringen weer in persoon doen. ‘Nu alle maatregelen rondom Covid-19 zijn komen te vervallen, is keuren op afstand niet meer nodig.’ Vanaf volgende maand gaat deze regel weer in. 

Medische keuringsbedrijven en artsen: deel van de keuringen kan prima online

Medische keuringsbedrijven en artsen zijn het hier niet mee eens. Medisch KeuringsInstituut Nederland (MKIN) vindt dat een deel van de keuringen prima online kan. Dit geldt voor beperkingen als diabetes, epilepsie en slaapapneu, zegt directeur Steef van ‘t Pad Bosch. ‘Via een beveiligde videoverbinding kan de medische specialist een betrouwbare en valide selectie maken van risicogroepen.’

MKIN stuurde een brief naar de minister die hiervoor verantwoordelijk is, Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), en tekende hierin officieel bezwaar aan. Ook is het instituut niet gerust op de corona-aantallen, die de laatste tijd stijgen. ‘Keuren op afstand is een veel veiliger alternatief. De meeste betrokkenen zijn ouder dan 65 jaar, het betreft een kwetsbare groep. Zij lopen meer risico op besmetting als ze naar de keuring toe moeten reizen.’

Ook bezorgdheid voor wachtlijsten bij het CBR

Ook kunnen de wachtlijsten bij het CBR weer enorm lang worden, waarschuwt MKIN. In 2019 was er een soortgelijk geval: 75-plussers wiens rijbewijs was verlopen, hadden geen keus en moesten maandenlang wachten op hun keuring. Ook nu heeft het CBR het druk: door corona duurt het wachten op een rijexamen in verschillende regio’s twintig weken of zelfs nog langer. 

Rob Wouters, oogarts bij het oogcentrum Noord-Holland en verbonden aan medisch keurder Oogkeuring.nl, noemt de keuringen op afstand juist ‘een mooie innovatie’. ‘Als gevolg van de coronapandemie moet er nog steeds veel zorg worden ingehaald. Deze manier van werken helpt daarbij.’

'Besluit van CBR druist geheel in tegen consulten op afstand'

Maarten Ruttenberg is medeoprichter en eigenaar van Oogkeuring.nl en hoopt het CBR binnenkort met een bezoekje te vereren en van de digitale keuringen te overtuigen. ‘In de zorg verloopt steeds meer digitaal. Consulten op afstand worden steeds normaler. Dit besluit van het CBR druist geheel in tegen die ontwikkeling.’ Als mogelijke reden voor de gedachtegang van het CBR zegt hij: ‘Een deel van de oogartsen verdient geld aan de fysieke keuringen, wellicht dat zij bij het CBR hebben gelobbyd.’

Het CBR vindt het alleen maar logisch dat medische keuringen weer fysiek plaatsvinden en zegt dat het niet aan de kwaliteit van de digitale keuringen ligt. ‘Onder de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie is tijdens het stilvallen van de niet-spoedeisende zorg, de lockdowns en het strikte thuiswerkbeleid een belangenafweging gemaakt in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat’, zegt woordvoerder Eveline Meltzer. ‘Deze omstandigheden zijn niet meer van toepassing.’

Geen zorgen over wachttijden: 'Geen aanwijzing voor knelpunten'

Het CBR maakt zich geen zorgen over oplopende wachttijden. ‘Wij hebben op dit moment geen aanwijzing dat hier structurele of belangrijke knelpunten zijn of op korte termijn zullen ontstaan. Maar als dit verandert, ondernemen we passende actie.’

Komt het digitale keuren ooit nog terug? Concrete plannen liggen er niet, maar: ‘Het CBR zal de ervaringen opgedaan tijdens de coronaperiode meenemen in bepaling van toekomstig beleid en de beleidsafwegingen over de kwaliteit van keuringen en verkeersveiligheid.’

Bron: AD