CBS gaat onderzoeksresultaten van Nationale Studenten Enquête controleren

cbs-studenten-enquete-controleren-27032019.jpg

De conclusie dat de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) onbetrouwbaar zijn, is veel te voorbarig is. Dat stelt Studiekeuze123, de organisatie achter de enquête. Volgens de organisatie zullen de onderzoeksresultaten na afronding van de enquête worden onderzocht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op betrouwbaarheid.

De Vereniging Hogescholen liet eerder weten dat hogescholen niet verder meewerken dit jaar aan de uitvoering van het landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Volgens de koepelorganisatie is de enquête niet betrouwbaar.

Lees ook: Hogescholen werken niet meer mee aan studentenenquête

De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs hun mening mogen geven over het onderwijs. De informatie dient als hulp bij studiekeuze en als beleidsinformatie voor bestuurders en andere onderwijsmedewerkers. Studiekeuze123 stelt dat voor de enquête jaarlijks ruim 270.000 studenten jaarlijks hun oordeel geven over hun opleiding en instelling.

Studentenenquête een betrouwbare bron?

De Vereniging Hogescholen 'blijft onverminderd hechten' aan de NSE en zegt zich te zullen blijven inspannen voor de enquête. Voor dit jaar acht de vereniging de NSE echter niet meer een betrouwbare bron.

Universiteiten en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding blijven achter de enquête staan.

Bron: ANP