background branding

CDA stelt kamervragen na Radar-item over verlofdagen bij verpleeghuis

20200311_slootweg.jpg

Als je in een verpleeghuis woont, mag je daar maximaal 42 verlofdagen opnemen, zo blijkt uit de uitzending van Radar op 9 maart. Raar, vindt ook Evert-Jan Slootweg van het CDA. Daarom heeft hij er Kamervragen over gesteld.

Het hele item is hier terug te kijken:

Maximaal 42 verlofdagen voor bewoners van zorginstelling

Kamervragen

Dit zijn de Kamervragen die Slootweg stelt:

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Radar “Maximaal 42 verlofdagen voor bewoners van zorginstelling”? 1)
  2. lopt het dat het daadwerkelijke aantal verlofdagen niet 42 is, maar 146 en interpreteert het verpleeghuis in kwestie daarom de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde beleidsregel onnodig te strikt?
  3. Zo niet, zou in deze casus zorgverlening via het Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Persoonsgebonden budget (PGB) uitkomst kunnen bieden?
  4. Iemand kan zorg vanuit de Wet langdurige zorg(Wlz) aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen: komt het vaker voor dat mensen met een hoog geïndiceerd zorgprofiel door een familielid zelfstandig langdurig verzorgd worden?
  5. Speelt de problematiek rondom verlofdagen ook in de zorg voor kinderen met een beperking?
  6. Zo ja, zijn er ook signalen vanuit bijvoorbeeld bepaalde ouderinitiatieven dat de beleidsregel van de NZa rond verlofdagen spanning opleveren binnen het functioneren als gezin?
  7. Bent u van zins om de beleidsregel van de NZa te laten aanpassen om ouders en kinderen van personen die intramurale Wlz-zorg ontvangen en regelmatig hun familielid te logeren hebben, tegemoet te komen?