CDA: Zuinig zijn op mantelzorgers

mantelzorger-keijer-7-10-780.jpg

Mantelzorgers betalen de rekening van de grote zorghervormingen en bezuinigingen die het kabinet heeft doorgevoerd. Het CDA wil dat het ze makkelijker wordt gemaakt. Kamerlid Mona Keijzer is met een nota daarover gekomen. Ze pleit voor duidelijkere grenzen over wat gemeenten en verzekeraars bij de mantelzorger mogen neerleggen.

Keijzer krijgt veel signalen dat mantelzorgers verstrikt raken in stapels papierwerk. Ze willen graag zorgen, maar dreigen overbelast te raken doordat professionele hulp en steun wegvalt. 'Mantelzorg overkomt je. Iemand waar je van houdt, wordt ziek en natuurlijk ga je dan zorgen. Mantelzorgers leveren daarmee ook een zeer waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Het CDA vindt dat wij zuinig moeten zijn op mantelzorgers, zodat zij het vol kunnen houden.'

Formele positie

In de nota 'Mantelzorgers: wees er zuinig op' doet Keijzer voorstellen om mantelzorgers te ontlasten. Er moet bijvoorbeeld meer oog komen voor de verschillende soorten mantelzorger. Ook is concrete ondersteuning nodig, zoals dagopvang van voldoende kwaliteit.

Mantelzorgers moeten verder een duidelijke en formele positie krijgen tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek, waar doorgaans de zorgbehoefte wordt geïnventariseerd. Verder vindt ze dat mantelzorgers moeten kunnen zeggen hoeveel zorg ze denken aan te kunnen.

Bron: ANP