Chocolade sinds corona meer door kinderhanden in Ivoorkust gemaakt

10072020 chocolade.jpg

Bij het eten van een chocoladereep denk je er misschien niet aan, maar sinds de corona-uitbraak is het aantal kinderen in de cacaoproductie in Ivoorkust met ruim 20 procent gestegen in vergelijking tot dezelfde periode in voorgaande jaren. Dat blijkt uit een analyse van International Cocoa Initiative (ICI).

De aanzienlijke stijging werd waargenomen in de periode van 17 maart tot 15 mei 2020, oftewel tijdens de gedeeltelijke lockdown van het land. 'Hoewel het te vroeg is om deze toename alleen toe te schrijven aan de pandemie, is het toch zorgwekkend', aldus ICI. Ivoorkust is ‘s werelds grootste producent en exporteur van cacaobonen. 

Analyse

ICI heeft voor de analyse gegevens van de Child Labour Monitoring and Remediation Systems bestudeerd, een initiatief om kinderarbeid te monitoren. Om data te verzamelen zijn gezinnen en kinderen geïnterviewd door aangewezen personen in verschillende cacaoteeltgemeenschappen. De controlebezoeken konden ondanks de pandemie gewoon doorgaan met inachtneming van ‘social distancing’. In totaal zijn 1443 huishoudens binnen 263 gemeenschappen bezocht.

Sluiting scholen

Volgens ICI kan de toename van kinderarbeid te wijten zijn aan de sluiting van scholen door het coronavirus. Maar ook mobiliteitsbeperkingen die leiden tot een lagere beschikbaarheid van volwassen arbeidskrachten, een economische neergang die de cacaoteelt beïnvloedt, of een combinatie van deze en andere factoren, kunnen een rol hebben gespeeld.

Uit additioneel telefonisch onderzoek dat tussen 2 en 9 juli is verricht onder 515 cacaoproducenten, is eveneens gebleken dat er een daling van het gezinsinkomen is sinds de gedeeltelijke lockdown in maart. Dit gaat vaak hand in hand met kinderen die werken om het inkomen aan te vullen.

'Zorgwekkende ontwikkeling'

'Deze toename is zorgwekkend', aldus het rapport. De bevindingen benadrukken volgens de onderzoekers de kwetsbaarheid van gezinnen in cacaoteeltgemeenschappen in West-Afrika en laten zien hoe snel vooruitgang in de aanpak van kinderarbeid kan worden teruggedraaid.

De bevindingen van het onderzoek zullen worden gebruikt om de doeltreffendheid van de aanpak van de overheid, de industrie en het maatschappelijk middenveld te verbeteren, met als doel kinderen in cacaoteeltgemeenschappen beter te beschermen.

Je kunt het volledige rapport hier lezen.