background branding

Chronisch zieken hebben het financieel zwaar

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben het financieel veel zwaarder dan mensen zonder een beperking. Niet alleen hebben ze gemiddeld minder te besteden, ze maken ook nog extra kosten vanwege hun ziekte of beperking.

Een op de vijf mensen met een chronische ziekte geeft aan het gevoel te hebben niet mee te kunnen doen met de maatschappij. Een kwart moet spaargeld aanspreken om rond te kunnen komen.

Dat blijkt uit een panelonderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het instituut ondervroeg zo'n 3500 mensen met chronische ziekten of matige tot ernstige lichamelijke beperkingen, deze panelleden werken twee keer per jaar mee aan een enquête over hun situatie.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG meldden vorige week al dat chronisch zieken en gehandicapten er komend jaar flink op achteruitgaan, zo bleek uit onderzoek van Nibud. Dat komt doordat het kabinet volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afschaft.

Daardoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Ook wordt de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft en verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo.

Bron: ANP