background branding

CO2-uitstoot personenauto's moet 30% lager

uitstoot-omlaag-081117.jpg

De totale CO2-uitstoot van personenauto’s en kleine vrachtwagens moet tussen 2021 en 2030 met 30 procent omlaag. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe Europese CO2-uitstootnormen voor die periode. Om het tempo erin te houden, verlangt de commissie dat de sector de uitstoot al in 2025 met 15 procent heeft teruggebracht.

Volgens EU-commissaris Maroš Šefčovič (Energieunie) zijn de maatregelen nodig om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De EU heeft toegezegd de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te zullen reduceren ten opzichte van 1990. Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 22 procent van de totale CO2-emissie.

Niet alleen moet de auto-industrie zorgen voor een milieuvriendelijkere vloot, ook andere vervoerssectoren moeten een inhaalslag maken. Voor welke technologieën zij kiezen laat de commissie aan de transportsectoren zelf over, maar het is volgens haar aannemelijk dat elektrisch rijden de toekomst heeft.

Financiering voor schoner vervoer

Brussel stelt daarom 800 miljoen euro beschikbaar om projecten te financieren die de infrastructuur voor schoner vervoer, zoals rijden op elektriciteit, verbeteren. Dat geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het aantal oplaadstations uit te breiden.

Met het dieselschandaal nog vers in het geheugen, wil de commissie strikte controles op de naleving van de nieuwe emissie-regels en stelt zij boetes in het vooruitzicht.

Volgens critici gaan de voorstellen niet ver genoeg. De Europese Consumentenorganisatie BEUC betreurt het dat de commissie de auto-industrie niet een verplicht marktaandeel voor elektrische auto's oplegt.

ACEA: 'Voorstel is overdreven uitdagend'

De Europese autofabrikanten zijn tegen de nieuwe emissienormen van de Europese Commissie. Belangenorganisatie ACEA noemt het voorstel om de totale CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagens tussen 2021 en 2030 met 30 procent te verminderen 'overdreven uitdagend'.

'Het is duidelijk dat CO2-doelen innovatie in de auto-industrie kunnen stimuleren, maar dit voorstel is erg agressief, als we het huidige lage marktaandeel van alternatief aangedreven wagens in de EU in aanmerking nemen', aldus de ACEA. Volgens de verenigde autofabrikanten is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 20 procent in 2030 wel 'haalbaar', 'tegen een hoge maar aanvaardbare prijs.'

De commissie presenteerde woensdag maatregelen die nodig zijn om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Om het tempo erin te houden, verlangt Brussel dat de sector de uitstoot al in 2025 met 15 procent heeft teruggebracht. Volgens de ACEA is dat veel te snel om de nodige technische aanpassingen te kunnen maken.

De organisatie is wel blij met de 800 miljoen euro waarmee de commissie uitbreiding van het netwerk van laadstations wil subsidiëren.

Bron: ANP