Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius ontwikkelt richtlijnen, normen en standaarden over al het voedsel in de wereld. Maar liefst 173 landen doen hier aan mee. Gezamenlijk hebben zij 16.000 pagina's gevuld. In die pagina's ligt besloten wat wel en niet wordt toegestaan op voedselgebied. Maar wat is precies de waarde van deze codex? En waarom horen we er toch zo weinig over?

Radar kreeg de afgelopen maanden talloze mailtjes van mensen die zich ernstig zorgen maken, maar is dat terecht? Maandag in Radar de mythes en waarheden van de Codex Alimentarius en de invloed ervan op ons voedsel.

Forumreacties

335
  • Door Radar

De Codex Alimentarius ontwikkelt richtlijnen, normen en standaarden over al het voedsel in de wereld. Maar liefst 173 landen doen hier aan mee. Gezamenlijk hebben zij 16.000 pagina's gevuld. In die pagina's ligt besloten wat wel en niet wordt toegestaan op voedselgebied. Maar wat is precies de waarde van deze codex? En waarom horen we er toch zo weinig over? Radar kreeg de afgelopen maanden talloze mailtjes van mensen die zich ernstig zorgen maken, maar is dat terecht? Maandag in Radar de mythes en waarheden van de Codex Alimentarius en de invloed ervan op ons voedsel. Maandag, 20.30 Ned1

  • Door Hyperactief

Mooi dat Tros Radar hier aandacht aan besteed, ik ben benieuwd naar de inhoud van de uitzending, daar dit onderwerp veel gecompliceerder is en veel, heel veel onderzoekswerk vergt. Het kan niet los gezien worden van de geplande 'World Food Authority" Robin de Ruiter heeft in de wegbereiders van de antichrist hoofdstuk 6 bladzijde 41 al eens geschreven hoe multinationals (Monsanto, DuPont, Novartis, Unilever, etc.) de markt dicteren en vraag en aanbod bepalen. Laat mensen maar eens googelen op voedsel en bijvoorbeeld de farmaceut Novartis. Vanwege de nauwe band farmaceut en voedsel haalde ik 5 mei j.l. de Codex Alimentarius hier ook aan in de farmaceutische discussie deel 2. In september 2007 heb ik er aandacht aan besteed i.v.m. toevoegingen c.q. voedselsupplementen, zie: http://www.prikpagina.nl/read.php?f=2352&i=1928&t=1928 Overigens heeft het ministerie van landbouw hier ook vragen over beantwoordt, in onderstaande link staat hoe ik hier persoonlijk over denk en mijn onderbouwing daarvoor. In het kort komt het er ook op neer dat dit onderwerp veel verder reikt dan even tussen de bedrijven door meegenomen kan worden. Voor de link, zie: http://www.prikpagina.nl/read.php?f=2352&i=2882&t=2882 Zo staat in "Met de wetenschap als excuus, De rol van psychiaters, anthropologen en genetici in Nazi-Duitsland" van hoogleraar in de genetica aan de Universiteit van Keulen Benno Müller-Hill op bladzijde 31 te lezen dat het Instituut voor Celfysiologie in het voormalig Kaiser Wilhelm Instituut (nu Max Planck Instituut) dat het met geld van de Rockefeller-stichting gebouwd, ingericht en gedeeltelijk in stand gehouden is. Waarmee ik met dat laatste alleen maar aan wil geven dat de ontwikkelingen van het één en ander zich over een enorme tijd uitstrekken, en niet eventjes snel te onderzoeken, laat staan te bevatten zijn. Dat bedrijven willen verkopen is niets mis mee, zolang het de mens dient, de grote vraag is waar ligt die grens en waar wordt die overschreden, en wordt de mens nog wel gedient met zoveel verschillende belangen in dezelfde handen ??? Groetjes v Hyperactief

  • Door jor

Robin de Ruiter heeft in de wegbereiders van de antichrist hoofdstuk 6 bladzijde 41 al eens geschreven hoe multinationals (Monsanto, DuPont, Novartis, Unilever, etc.) de markt dicteren en vraag en aanbod bepalen.
En laat dit soort ongein nu juist voor mij een teken zijn om voorzichtig te worden wat wel of niet te geloven! Natuurlijk zal ik het progamma van de Tros volgen, simpel omdat er tot nu toe te weinig van weet. ( al weet ik niet of ik het wel wil weten ), wat een tekst.