Collecte aan de deur of op straat, wat zijn de regels?

ANP-352961659.jpg

Regelmatig staan ze aan de deur of voor een supermarkt: mensen die geld vragen voor het goede doel. Hartstikke goed, want er zijn altijd mensen die de hulp van goede doelen hard nodig hebben. Werving van donateurs en collectes zijn wel aan regels gebonden. We zetten ze op een rijtje.

Collecte aan de deur

Jaarlijks gaan ongeveer 650.000 vrijwilligers langs de deuren om geld in te zamelen voor 25 landelijke collecterende goede doelen. Deze doelen mogen één week per jaar collecteren en dit is terug te vinden in het collecterooster. Bij collecte gaat het om een eenmalige gift. Goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen bij de gemeenten in ‘vrije weken’ een vergunning aanvragen. Een collectant doet het werk vrijwillig en moet een kopie van de vergunning kunnen tonen. In de meeste gevallen moet een collectant minimaal zestien jaar oud. Vroeger ging een collecte altijd met een bus waarin mensen contant geld konden doen, tegenwoordig is het ook gebruikelijk dat je betaalt door middel van een QR-code.

Werving van donateurs

Bij werving van donateurs worden mensen gevraagd periodiek (vaak maandelijks) een bedrag te doneren aan een goed doel. Waar collectes dus worden gedaan door vrijwilligers, wordt bij de werving van donateurs vaak bureaus tegen betaling ingeschakeld die dit namens de goede doelen doen. EenVandaag maakte hier eerder een reportage over. Ook voor werving is een rooster. Via het overzicht op de website van CBF kun je zien of er een werving staat gepland in jouw wijk.

CBF of ANBI

Hoe weet je nou of een goed doel te vertrouwen is? In Nederland zijn 665 erkende goede doelen aangesloten bij CBF. Het CBF houdt toezicht op de goededoelensector. Alle goede doelen die hierbij zijn aangesloten vind je in het Goede Doelenregister. Daarnaast zijn er nog zogenaamde Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI). Dit zijn instellingen die volledig gericht zijn op het algemeen nut, zonder winstoogmerk. De regelgeving omtrent ANBI’s is gericht op het bieden van fiscaal voordeel voor het goede doel en de donateurs.  Wil je weten of een organisatie is aangemerkt als ANBI, dan kun je dat terugvinden op de website van de belastingdienst

Stroopwafels of ansichtkaarten voor het goede doel?

Soms staat iemand voor de deur die iets verkoopt voor het goede doel, bijvoorbeeld stroopwafels, ansichtkaarten of kalenders. Het CBF raadt af om dit te kopen, tenzij de verkoper een vergunning kan tonen. Het excuus dat je voor het verkopen van kaarten of kalenders voor een goed doel geen vergunning hoeft te hebben is onzin. De verkoop van producten aan de deur wordt vaak niet vrijwillig gedaan, maar tegen betaling.

Waar moet je op letten?

Misschien staat er een collectant voor je deur waarvan je twijfelt of deze wel echt voor een goed doel geld inzamelt. Degene die geld inzamelt moet altijd een bewijs bij zich hebben dat hij/zij mag collecteren voor de betreffende organisatie. De collectebus moet zijn afgesloten met een eenmalig te gebruiken sluiting met een kenmerk van het goede doel. Als je denkt dat er iets niet klopt, dan kun je de politie waarschuwen via 0900-8844.