‘Computersysteem Socrates zorgt al jaren voor problemen bij berekening uitkeringen’

02062021uitkering.jpg

Computersysteem Socrates, dat gebruikt wordt door de vier grote steden om uitkeringen te berekenen, laat steken vallen. Hierdoor kunnen uitkeringsgerechtigden tekortgedaan worden. De Gemeente Amsterdam erkent dit in een reactie op beschuldigingen van de Bijstandsbond. 

Het zou onder meer gaan om de IOAW en IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werkende/Zelfstandige), een uitkering op bijstandsniveau. Het kan misgaan wanneer mensen naast zo'n uitkering wisselende inkomsten uit arbeid hebben.

Berekeningen gaan al twee jaar fout

Advocaat Marc van Hoof staat mensen bij die door dit systeem benadeeld worden. Volgens hem gaat het al twee jaar fout. 'De gemeente kan het niet herstellen, omdat het computersysteem Socrates is ontworpen voor netto-uitkeringen. De IOAW en IOAZ zijn bruto-uitkeringen.' 

Amsterdam heeft handmatige oplossing

In Amsterdam is inmiddels een manier gevonden om de fout handmatig op te lossen. Dit zou gaan om een correctie die volgens Van Hoof achteraf niet meer gecontroleerd kan worden. Wel staat volgens de advocaat vast dat de correctie ervoor zorgt dat de gemeente meer loonheffing aan de Belastingdienst afdraagt dan nodig is. De gemeente reageert hierop: 'Het is ons bekend dat dit in een beperkt aantal gevallen aan de orde is, maar er wordt niet centraal geregistreerd wat de precieze gevolgen zijn.' 

Ook problemen Socrates bij andere uitkeringen

De Bijstandsbond stelt dat de problemen met het computersysteem niet beperkt blijven tot IOAW- en IOAZ-uitkeringen. 'Het gaat ook mis met het automatisch verrekenen van vakantiegeld bij mensen die zowel een ziektewet- als bijstandsuitkering krijgen', aldus voorzitter Piet van der Lende. 'Socrates trekt vakantiegeld af, terwijl dat in de ziektewetuitkering al verrekend wordt. Ambtenaren kunnen dit niet veranderen, ook als ze 'inclusief vakantie-uitkering' aanvinken blijft het systeem het vakantiegeld berekenen.'

Bron: NOS