background branding

'Consument kan niet kiezen in polisjungle'

zorg_05.jpg

Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten.

'Polisjungle'

Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn. De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'. Ze moeten kiezen uit ruim 1400 polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico.

Tarieven niet inzichtelijk

Daarnaast zijn tarieven van ziekenhuizen niet inzichtelijk vooraf, waardoor verzekerden de gevolgen van behandelingen voor het eigen risico niet kunnen inschatten. Ook vindt de bond ziekenhuisrekeningen voor kleine verrichtingen onevenredig hoog.

Winstreserves

De consumentenorganisatie stelt ook vast dat verzekeraars de opgebouwde winstreserves van de afgelopen jaren onvoldoende besteden om premiestijgingen tegen te gaan. 'Verzekerden betalen onnodig hoge zorgpremies', aldus de bond.

Kritiekpunten

De organisatie heeft woensdag twaalf kritiekpunten op het zorgverzekeringssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kamerleden riepen op om in te grijpen

Afgelopen zondag riepen Kamerleden van VVD en PvdA de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al op om in te grijpen, om te voorkomen dat verzekerden de dupe worden van onduidelijkheden in hun nieuwe zorgpolis. De toezichthouder zou moeten regelen dat de nieuwe polissen minimaal hetzelfde bieden als waar verzekerden dit jaar recht op hadden.

Bron: ANP / De Consumentenbond