Consument moet soms veel langer wachten op pensioen door ex-partner

Als je met pensioen gaat heb je recht op AOW en kan je een pensioenuitkering aanvragen als je de jaren daarvoor pensioen hebt opgebouwd. Bij de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) heb je recht op de helft van het pensioen van je ex-partner, maar wat als dat ineens jaren later wordt uitbetaald, omdat je ex-partner langer moet doorwerken?

Wie werkt bouwt in de meeste gevallen pensioen op via een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt betekent dat voor het pensioen dat je recht hebt op een deel van het pensioen van je partner. Als je echter besluit te scheiden zijn er gevolgen voor het pensioen, want krijg je dan nog wel het deel van je, dan inmiddels, ex-partner?

'Ik krijg geen geld'

Gea van der Molen wordt in september 65 en gaat er vanuit dat ze dan haar pensioen kan aanvragen. Ze is in 2008 gescheiden van haar man. Nationale Nederlanden, de pensioenverzekeraar van haar ex-man, zegt dat als haar man zijn pensioen niet aanvraagt, zij haar deel van zijn pensioen ook niet krijgt. Het probleem voor Gea is dat haar ex-man zijn pensioen niet aanvraagt. Haar ex-partner werkt niet meer en doet klussen af en toe. Doordat hij ontslag heeft gekregen bouwt hij geen pensioen niet meer op en heeft hij op dit moment zijn pensioen ook nog niet nodig, aangezien de inkomsten van de klussen kennelijk prima zijn als aanvulling op de AOW.

Hoe is de pensioenverdeling geregeld?

Dat is afhankelijk van het moment dat je bent gescheiden. Wie voor 27 november 1981 is gescheiden van zijn of haar partner heeft geen recht op het pensioenpotje van de ex-partner. Als je tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 bent gescheiden is het Boon Van Loon arrest van kracht, dit kennen we ook wel als het pensioenarrest. De verdeling van de bezittingen moet dan wel na de scheiding hebben plaatsgevonden. 'Sinds 30 april 1995 is er de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS)', zegt pensioenadvocaat Sjoerd van der Vegt. Is je geregistreerd partnerschap na die datum beëindigd, of is de scheiding na die datum ingeschreven in het register van de burgerlijke stand of is er sprake van een scheiding van bed en tafel na die datum? Dan is de Wet VPS op jou toepasbaar.

Bij wie moet je zijn om aanspraak te maken op pensioen?

Als je onder de Wet VPS valt, dan kan je terecht bij je pensioenfonds. Die kan je uitleggen hoe de uitkering van het pensioen van je partner werkt. Let op: je moet dus wel getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Als je zelf afspraken maakt met je partner over de verdeling van jouw, zijn of haar pensioen, zorg dan dat dat in een samenlevingscontract is vastgelegd bij de notaris. Dat is een voorwaarde van veel pensioenuitvoerders bij partnerpensioenregelingen. Val je niet onder de Wet VPS, maar onder het Boon Van Loon arrest omdat je scheiding voor 1 mei 1995, maar na 27 november 1981 is geregeld, dan kan je het best naar een gespecialiseerde advocaat gaan.

Langer doorwerken heeft gevolgen voor pensioen

Wanneer je met pensioen mag staat op de website MijnPensioenoverzicht.nl. Daar kan je ook zien welke uitkering er gekoppeld is aan het moment dat je met pensioen gaat. We gaan met z'n allen steeds langer doorwerken en de AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar in 2018 en zelfs 67 in 2021. Daarna is de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Mensen die geboren zijn na 30 september 1955 kunnen minimaal met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Vijf jaar voordat je met pensioen mag is er een datum bekend. Langer doorwerken heeft betekent dus dat je later je eigen pensioenuitkering krijgt. Voor je ex-partner zijn er dus ook gevolgen, want die krijgt ook later zijn of haar deel. Het is heel erg aannemelijk dat er gerekend werd op een uitkering bij 65 jaar, maar dat wordt dus verlengd tot de ex-partner ook daadwerkelijk met pensioen gaat of zijn of haar pensioen aanvraagt.

Wanneer vraag je verdeling van pensioen aan?

Het liefst binnen twee jaar na de scheiding. We nemen als voorbeeld een stel waarbij de vrouw niet werkt en de man wel. Het echtpaar gaat uit elkaar en laat de scheiding vastleggen bij de burgerlijke stand. De vrouw heeft dan twee jaar de tijd om een verzoek in te dienen bij de pensioenuitvoerder van haar man. De pensioenuitvoerder is dan verplicht om tot uitkering van het pensioen over te gaan zodra de man zelf voor het eerst pensioen krijgt. Mocht de vrouw van het inmiddels gescheiden paar ná twee jaar zich melden bij de pensioenpartij, dan hoeft de pensioenuitvoerder niet rechtstreeks uit te keren aan de vrouw en moet de vrouw zich wenden tot de man. In de praktijk is het echter zo dat uit coulanceoverwegingen de pensioenuitvoerder alsnog direct aan de vrouw uitkeert. Het recht op 50% van het pensioen van de man vervalt niet.

Wanneer heeft verevenen geen zin?

Als de pensioenpotjes van beide partijen even groot zijn. We nemen weer even het voorbeeld van het paar hierboven, maar nemen nu mee dat mevrouw ook jarenlang gewerkt heeft. Sterker nog, man en vrouw hebben net zo lang gewerkt en hebben een pensioenpot opgebouwd dat qua grootte vergelijkbaar is. Dan heeft verevenen eigenlijk geen zin, want ze krijgen onder de streep (nagenoeg) hetzelfde bedrag van elkaar. Beide partijen moeten dan wel in de echtscheidingsformulieren zetten dat ze afzien van verevening.