background branding

Consumenten dienen vaker privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

meer-privacyklachten-bij-autoriteit-persoonsgegevens-780.jpg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar bijna 79 procent meer klachten over een mogelijke privacyschending binnengekregen dan het jaar ervoor. In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht hierover in. De AP stelt dat ondanks maatregelen om klachten sneller af te handelen, de capaciteit onvoldoende blijft om mensen snel genoeg te helpen.

De sterke stijging van het aantal klachten is volgens de autoriteit voor een deel te verklaren door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

'Wéér gebeld door dezelfde energieleverancier'

‘De cijfers laten bovenal zien dat mensen ons goed weten te vinden’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen op de website van de autoriteit. ‘Dat het wat met mensen doet als hun privacy geschonden wordt en dat ze voor hun rechten opkomen. Dat ze ons bellen als hun voormalige kerk weigert ze uit te schrijven uit het doopregister. Dat ze het klachtenformulier op onze site invullen als ze ondanks eerder bezwaar wéér worden gebeld met een aanbieding van dezelfde energieleverancier. En dat ze ons weten te vinden als de fysiotherapeut geld vraagt voor inzage in de persoonsgegevens die hij over hen had verzameld.’

Overigens kwamen er in de tweede helft van 2019 minder klachten binnen dan in de eerste helft, waarschijnlijk vooral doordat de AP in de tweede helft van 2019 het bestaande klachtenproces heeft aangepast, waardoor onbedoelde klachten worden voorkomen.

Ook te maken gehad met privacyschending / een verkeerde omgang met je persoonsgegevens? Lees hoe je een klacht of tip indient bij de AP, en wat die er vervolgens mee doet:

Waar kun je terecht met je privacyklacht?

Schending van recht op inzage

De meeste klachten, 29 procent, gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15 procent) en over organisaties die persoonsgegevens ongevraagd doorgeven aan derden.

De toezichthouder handelde vorig jaar 20.700 klachten af. Dit zijn zowel klachten die in 2019 zijn ingediend, als klachten die nog stamden uit 2018. Uitgedrukt in procenten: in 2019 handelde de AP 67 procent van de klachten af, tegenover 56 procent in 2018. De AP schrijft deze stijging op haar eigen site toe aan in 2019 getroffen maatregelen om de wachttijden terug te dringen voor burgers die een klacht indienen. Een van die maatregelen is een een prioriteringsbeleid.

138 onderzoeken, 25 overtredingen

Naar aanleiding van deze klachten verrichtte de AP 138 onderzoeken. Bij 25 daarvan werd een overtreding geconstateerd, wat leidde tot een boete of andere sanctie. Een groot deel van de klachten handelde de AP op een andere manier af, bijvoorbeeld door een brief met de uitleg van de privacyregels te sturen aan de organisatie die vermoedelijk de regels overtreedt.

De AP stelt in de toekomst graag vaker een onderzoek te starten, wanneer daar voldoende capaciteit voor is. Ook kan de privacywaakhond volgens Wolfsen met het huidige aantal medewerkers de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. In mei is naar verwachting een onderzoek klaar naar de capaciteit en financiering van de AP.

Bron: ANP / Autoriteit Persoonsgegevens