Corona en je hypotheekbetaling – Reactie ABN AMRO

ABN_14.02.2020.jpg

Hier lees je de reactie van ABN AMRO op het item over hypotheken in coronatijd in de uitzending van 30 maart 2020.

Een klant kan zijn hypotheek door de coronacrisis niet meer betalen. Wat moet hij doen? Stel je hebt een klant die werkt in de horeca, loopt direct inkomsten mis. Wat moet hij dan doen?

'De klant kan eerst kijken of hij recht heeft op de noodmaatregelen van de overheid. Misschien heeft zijn werkgever werktijdverkorting aangevraagd? Dan heeft de klant nog recht op 90% van zijn inkomen. Zijn deze bestaande noodmaatregelen niet voldoende? Dan bieden ABN AMRO, Florius en Moneyou haar klanten onder voorwaarden een tijdelijke betaalstop.

Om uw lasten tijdelijk te verlichten, kunt u een betaalpauze aanvragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u een betaalpauze van 3 maanden. In deze periode betaalt u geen rente en aflossing. Over deze periode bent u ook geen vertragingsrente verschuldigd.'

Welke mogelijkheden heeft de bank om klanten te helpen?

'Klanten die door de gevolgen van het coronavirus betaalproblemen hebben (of dreigen te komen), kunnen bij ABN AMRO, Florius en Moneyou gebruik maken van de mogelijkheid om tijdelijk hun hypotheeklasten niet te betalen. De tijdelijke betaalstop geldt voor 3 maanden. In deze periode betaalt de klant geen rente en aflossing van zijn hypotheek. Over deze periode hoeft hij ook geen vertragingsrente te betalen. Gedurende de betaalstop gaan we met de klant in gesprek over zijn persoonlijke situatie en het vervolg. Na de tijdelijke betaalstop begint de klant met het terugbetalen van deze kosten, verspreid over meerdere maanden.'

Hoe gaat het aanvragen van een tijdelijke betaalstop?

'We vragen klanten zich bij ons te melden. Dat kan telefonisch, of door het aanvraagformulier op de website in te vullen. De klant wordt dan binnen twee weken door een medewerker van de bank gebeld voor een intakegesprek. De medewerker bepaalt in dat gesprek of de klant een tijdelijke betaalstop krijgt. Samen kijken we dan of voor die klant een tijdelijke betaalstop voor de hypotheeklasten dan de beste oplossing is.

Is dat zo en komt de klant voor de tijdelijke betaalstop in aanmerking? Dan bevestigen we deze uitkomst van het gesprek in een brief aan de klant.'

Is een tijdelijke betaalstop altijd de juiste oplossing?

'Wij weten natuurlijk niet hoe lang de coronacrisis duurt en hoe deze zich zal ontwikkelen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant kan de betaalstop een goede optie zijn. Het is wel van belang dat de klant zich realiseert dat hij de gemiste termijnen moet kunnen terugbetalen voor december 2021. Hier zal in het gesprek natuurlijk aandacht aan besteed worden.

Hoeveel mensen hebben al een aanvraag gedaan voor zo'n tijdelijke betaalstop?

'Volgens de laatste cijfers hebben op dit moment al ca. 5.500 klanten van zowel ABN AMRO als Florius een aanvraag ingediend voor een betaalstop.'

Wie komt er wel voor een tijdelijke betaalstop in aanmerking en wie niet? (als je nog bijvoorbeeld een x aantal euro's spaarsaldo hebt?)

'De tijdelijke betaalstop is beschikbaar voor alle klanten die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen (dreigen te) komen. Dit geldt zowel voor mensen met een hypotheek op een woonhuis als bijvoorbeeld een vakantiehuis. Het maakt het niet uit wat voor soort inkomen de klant heeft: hij kan bijvoorbeeld in loondienst, zzp'er of uitkeringsgerechtigde zijn.

Heeft de klant een lopende betalingsachterstand op zijn hypotheek, ook hij kan onder voorwaarden een tijdelijke betaalstop krijgen.'

Welke stukken moet de consument aanleveren?

'We kennen de tijdelijke betaalstop toe op basis van het intakegesprek. Daarbij geven we bij de klant aan dat we binnen 6 weken wel bepaalde stukken willen inzien waarmee de klant kan aantonen dat de coronacrisis de oorzaak is van zijn betalingsproblemen. Mogelijke bewijsstukken zijn een brief van de werkgever over contractbeëindiging of werktijdverkorting, een aanvraag of toekenningsbesluit van werktijdverkorting, een aanvraag of toekenning van een WW-uitkering of bijzondere bijstand, een aanvraag voor bijzondere bijstand door een zzp'er, een bewijs dat een opdracht van een zzp'er is ingetrokken of eerder dan gepland is beëindigd of een bewijs van een aangepast werkrooster. Hiermee willen we misbruik voorkomen.'

Hoe snel kun je dan over het geld beschikken?

'Heeft de klant een intakegesprek gehad en heeft de ABN AMRO, Florius of Moneyou bepaalt dat hij een tijdelijke betaalstop krijgt? Dan gaat de tijdelijke betaalstop nog diezelfde maand of de volgende maand in, afhankelijk van wanneer de betaalstop is toegewezen. Wordt de betaalstop uiterlijk de 8e dag van de maand toegekend, dan wordt de eerst volgende betaling niet meer geïncasseerd. Ook voor klanten die pas over een tijd betaalproblemen verwachten, bieden we de tijdelijke betaalstop aan. Klanten kunnen de tijdelijke betaalstop aanvragen tot en met 31 augustus 2020.'

Zijn er kosten verbonden aan die tijdelijke betaalstop?

'Nee, de klant betaalt geen extra kosten voor de tijdelijke betaalstop. Wel moet hij de gemiste bedragen na de tijdelijke betaalstop in termijnen terugbetalen. Hij moet er dus wel op voorbereid zijn dat zijn maandlasten na de tijdelijke betaalstop hoger zijn, tot eind 2021. De klant moet de afweging maken of hij die verhoogde lasten kan betalen.'

Krijgt de klant nu geen problemen met de hypotheekrenteaftrek?

'De wijze waarop de betaalstop is vormgegeven, beoogt in beginsel geen wijziging te brengen in de bestaande fiscale kwalificatie van de lening/hypotheek. Mogelijk heeft de betaalstop invloed op het moment van eventuele renteaftrek, afhankelijk van het moment van terugbetalen. De klant kan advies hierover vragen aan een belastingadviseur.

De klant ziet dat in april toch de hypotheek is afgeschreven, wat moet hij nu doen?
De tijdelijke betaalstop is er voor klanten die contact met ons opnemen en aangeven dat zij betaalproblemen hebben of verwachten als gevolg van de getroffen maatregelen rondom het coronavirus. We geven dus niet standaard alle klanten een tijdelijke betaalstop.

Heeft de klant al een toezegging gehad voor een betaalstop? Dan vragen we deze klanten voor nu nog contact met ons op te nemen. Binnenkort plaatsen we meer informatie hierover op onze website, waarin wij zullen aangeven hoe de klant dit het snelste bij ons kan melden.'

De klant heeft altijd alle rekeningen netjes betaald, krijgt de klant nu een BKR-registratie?

'Nee, klanten met een tijdelijke betaalstop in verband met de coronamaatregelen krijgen geen BKR-registratie.

Voor meer informatie over de coronaregeling kunt u kijken op:

Link ABN AMRO: https://www.abnamro.nl/corona-regeling

Link Florius: https://www.florius.nl/actueel/coronavirus-update

Link Moneyou: https://www.moneyou.nl/hypotheek/betaalpauze'