background branding

Corona en je hypotheekbetaling – Reactie Rabobank

Rabobank_30.03.2020.jpg

Hier lees je de reactie van Rabobank op het item over hypotheken in coronatijd in de uitzending van 30 maart 2020.

Hoeveel mensen hebben al een aanvraag gedaan voor zo’n betaalpauze?

'Tot vrijdag 27 maart ongeveer 2500. Het aantal aanvragen neemt af. De regeling blijft nog de komende periode geldig, dus we verwachten nog meer aanvragen.'

Wie komt er wel voor een betaalpauze in aanmerking en wie niet? (als je nog bijvoorbeeld een x aantal euro’s spaarsaldo hebt?)

'In de basis kan iedere klant die financieel geraakt wordt door de Corona-crisis gebruik maken van de betaalpauze. Wel inventariseert de Rabobank de klantsituatie gebaseerd op de volgende punten:

  • De klant ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus.
  • De klant verwacht binnen 3 maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.
  • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op de geboden maatregelen door de overheid.
  • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.'

Welke stukken moet de consument aanleveren?

'Geen. De klant neemt telefonisch contact op met ons en nav dat gesprek wordt gezamenlijk bepaald of de regeling wel of niet van toepassing is. Is dit het geval, dan gaat de regeling direct van start en hoeft de klant niets meer te doen en of aan te leveren.'

Hoe snel kun je dan over het geld beschikken?

'Als de klant aan de voorwaarden voldoet is het meteen akkoord. De incasso wordt direct stopgezet of teruggedraaid als deze al uitgevoerd is. De klant ontvangt na telefonisch contact een schriftelijke bevestiging van de betaalpauze. In deze bevestiging leggen we uit wat we precies hebben afgesproken en dat de klant hiermee een betaalachterstand krijgt die hij later moet terugbetalen. Het versturen van de bevestiging regelen we centraal. Let op: in verband met het opstarten van alle activiteiten kan het 1 tot 2 weken duren voordat de klant de schriftelijke bevestiging ontvangt. De betaalpauze gaat wel al direct in.'

Zijn er kosten verbonden aan die betaalpauze?

'Nee. We rekenen geen kosten voor het gebruiken van de betaalpauze. We rekenen ook geen extra rente over de betaalachterstand die daardoor ontstaat. Je moet wel de reguliere rente betalen over het openstaande hypotheekbedrag.'