Coronacrisis verandert taakverdeling in huis toch niet

23:03 man huishouden.jpg

Moeders voelen een hogere werkdruk door de coronacrisis dan vaders. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat 42 procent van de ondervraagde moeders in november een hogere werkdruk voelde dan voor de coronacrisis. Bij vaders was dit 31 procent.

Even leek het erop dat de coronacrisis een kleine revolutie zou ontketenen aan de Nederlandse keukentafels. Door de oververtegenwoordiging van vrouwen in zogeheten 'cruciale beroepen', zoals die in de zorg, ging een derde van de vaders meer zorgtaken op zich nemen. Daarmee nam het aantal huishoudens waarin de zorg eerlijk werd verdeeld toe van 33 procent voor de eerste lockdown naar bijna 40 procent in juni en september.

Eerlijke verdeling van korte duur

De drie universiteiten doen onderzoek naar gender(on)gelijkheid tijdens de pandemie in Nederland. Aan de meting in november deden 1097 respondenten in 901 huishoudens mee.

De onderzoekers keken ook naar zorgtaken in huishoudens. Tijdens de eerste lockdown in april waren de zorgtaken tussen vaders en moeders veel gelijker verdeeld dan voor de coronacrisis, 22 procent van de vaders zei meer zorgtaken op zich te nemen. In juni was dit gestegen naar 31 procent. Daarna daalde dit echter en in november zei nog 18 procent van de vaders meer huishoudelijke klussen te doen dan voor corona. In 33 procent van de gezinnen waren de zorgtaken in november ongeveer gelijk verdeeld. Bij de families waar dat niet zo is, doet de moeder meestal nog meer dan de vader.

Vaders positiever over verdeling taken

De vaders zijn volgens de meting wel positiever over de verdeling van de taken. Vaders geven het gemiddeld een 7,5 en moeders een 6,9 op een schaal van 1 tot 10.

Bron: ANP