background branding

Coronavirus zorgt voor problemen met naleven hitteplan in verzorgingshuizen

ventilator_20200620.png

Volgende week wordt het warm. Zeer warm. Mogelijk komt het op sommige plaatsen in het land zelfs tot een hittegolf. Verzorgingshuizen maken zich zorgen: uit angst voor verspreiding van het virus mogen ventilatoren niet aan, en dat maakt het naleven van het hitteplan moeilijk.

Ouderen zijn extra kwetsbaar voor extreme warmte, en hittegolven zorgen jaarlijks voor dodelijke slachtoffers. De hitte treft voornamelijk tachtigplussers. Toen het vorig jaar juli enige tijd zeer warm was, vielen er in één week vierhonderd extra doden. Koeling is dan ook van belang om kwetsbare ouderen te beschermen, maar omdat de vrees bestaat dat het coronavirus zich eenvoudiger verspreidt door ventilatoren, mogen deze niet worden gebruikt.

Veel zorgen om invloed warmte op andermans gezondheid

Een onderzoek van de GGD in Gelderland en Overijssel dat recent is uitgevoerd, levert een aantal interessante inzichten op. Eén van de constateringen uit dit onderzoek is dat tachtig procent van de mensen zich zorgen maakt over de invloed van warmere zomers op de gezondheid van anderen. Een iets ander verhaal is dat als het over de eigen gezondheid gaat: drie op de tien geven aan zich zorgen te maken over de invloed van warmte op de eigen gezondheid.

Ook is uit het onderzoek gebleken dat de temperatuur in de slaapkamers bij mensen gemiddeld 28 graden was tijdens de hete zomer van 2019. Bij een aantal woningen liep dat zelfs op tot boven de 40 graden. Iets meer dan de helft van de respondenten (56 procent) geeft aan slaapproblemen te ervaren door hitte. Vier van de tien mensen heeft last van vermoeidheid en één op de vijf heeft last van hoofdpijn.

Ventilatoren

De hitterichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die momenteel van kracht zijn wegens het coronavirus maken het lastiger het hitteplan goed toe te kunnen passen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, raadt het RIVM af om ventilatoren aan te zetten in gemeenschappelijke ruimten.

Het Rode Kruis en diverse samenwerkingsorganisaties van gemeenten, rijk en provincies zullen op donderdag 25 juni voorlichting verstrekken aan verzorgingshuizen wat betreft de vraag hoe ouderen in de huidige omstandigheden het beste tegen de warmte kunnen worden beschermd.

Bron: AD.nl