Coronawet toch niet op 1 juli ingevoerd, kabinet heeft meer tijd nodig

Coronawet_19.06.2020.jpg

De coronaspoedwet zal mogelijk pas op 1 oktober van kracht worden, denkt zorgminister Hugo de Jonge. Het kabinet gaat na tal van 'fundamentele commentaren' over de conceptwet eerst nog schaven aan het wetsvoorstel voordat het naar de Tweede Kamer gaat. De minister wil dat dit nog voor de zomer gebeurt. Na het reces begin september zullen beide Kamers het wetsvoorstel behandelen, verwacht De Jonge.

Partijen in de Tweede Kamer hadden al aangegeven behandeling van de wet niet onder tijdsdruk te willen afraffelen. Ook was er al inhoudelijke kritiek, niet alleen van de oppositie maar ook van regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Die vinden dat in het voorstel op een paar punten verbetering nodig is. De VVD vond het nog te vroeg voor kritiek, omdat het definitieve voorstel nog niet bekend is. Wel vinden de liberalen dat in deze wet de rol van het parlement duidelijk moet zijn neergelegd. Ook staatsrechtdeskundigen en de Nationale ombudsman zijn kritisch.

Noodverordeningen blijven van kracht

De nieuwe, tijdelijke wet moet de huidige noodverordeningen die zijn genomen in verband met de corona-uitbraak ondervangen met een andere wettelijke grondslag. Zolang de spoedwet er nog niet is, blijven de noodverordeningen van kracht die de minister opdraagt aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand en het verbod op grote samenkomsten.

Conceptversie

Volgens De Jonge heeft het kabinet hard gewerkt aan het wetsvoorstel. Het is voorgelegd aan een groot aantal organisaties die adviezen hebben uitgebracht. Het kabinet heeft daarmee de conceptversie 'op belangrijke punten kunnen aanscherpen en verbeteren', aldus de Jonge, mede namens zijn collega's Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Misverstand

Rond de nieuwe coronaspoedwet is 'een misverstand ontstaan', meent De Jonge. Uit de reacties maakt hij op dat het misverstand is gerezen dat deze wet bedoeld is om het kabinet meer bevoegdheden te geven. 'Maar dat is niet het geval. Het kabinet heeft bevoegdheden genoeg om de coronacrisis te bestrijden. Wat wij willen is juist de bevoegdheden van de Kamer versterken en weer de normale bestuurlijke verhoudingen terugbrengen.' Dat doel blijft overeind, maar alleen de vormgeving wordt nog aangepast, zei De Jonge, die premier Mark Rutte vrijdag verving in de ministerraad.

Raad van State

De Jonge schrijft dat de Raad van State deze week advies uitbrengt over de Tijdelijke wet Covid-19, zoals die officieel heet. Volgens een woordvoerder van de Raad is dat advies woensdag al vastgesteld en ligt dat nu bij het ministerie.

Parlement

De vicepremier wees erop dat juist de Tweede Kamer had aangedrongen op een tijdelijke wet, omdat de huidige noodverordeningen nog lang zullen gaan duren. Totdat er een nieuwe wet van kracht is, zijn de noodmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Tijdelijke wet

De nieuwe coronawet is tijdelijk en zal nodig zijn totdat er een werkend vaccin is, zei De Jonge.

Coronawet druist in tegen grondrechten van burgers

Bron: ANP