background branding

Cosmetische behandelingen - reactie ANBOS

anbos-reactie-uitz-06012020.jpg

Naar aanleiding van het Radar-item over complicaties door onprofessionele cosmetische behandelingen kwam ANBOS (brancheorganisatie schoonheidsspecialisten) met de volgende reactie: 

'De veiligheid van de consument staat bij ANBOS altijd voorop! Door de afschaffing van de vestigingswet kan iedereen in Nederland zich schoonheidsspecialist noemen, zonder hiervoor opgeleid te zijn. Dit zorgt voor ongewenste situaties en onduidelijkheid bij de consument.

Daarom start ANBOS vanaf 2020 met een onafhankelijk Kwaliteitsregister. Dit register maakt de kwaliteit van de individuele schoonheidsspecialist inzichtelijk. Consumenten kunnen dit register raadplegen. Zo kun je als consument zien bij wie je terecht kunt en welke kwaliteit je kunt verwachten. ANBOS vindt het belangrijk dat consumenten goed voorgelicht worden.

Zo is ANBOS actief betrokken bij RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bij vraagstukken over risicovolle behandelingen. Ook zijn wij in gesprek met IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Uit onderzoek blijkt dat complicaties vooral ontstaan door onbekwaam handelen. Wij vinden het van grootste belang dat je als schoonheidsspecialist goed opgeleid bent voor de behandeltechnieken die je uitvoert.

Wij zetten onze vraagtekens bij het onderzoek dat voor deze reportage is uitgevoerd. Hierbij is ANBOS niet betrokken geweest of geraadpleegd. Er wordt gesproken over 'de schoonheidsspecialist' zonder nuancering. Het is dan ook niet bekend om welke personen dit gaat: gediplomeerd of ongediplomeerd.
 
Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit en klachten zorg) heeft ANBOS een onafhankelijk meldpunt voor klachten. Wij kennen echter geen meldingen van complicaties of klachten met de toepassing van de genoemde behandelingen. Ook van het landelijke meldpunt voor zorg hebben wij geen meldingen ontvangen.

Radar heeft de keuze gemaakt om ANBOS niet uit te nodigen om in de uitzending mee te praten over dit onderwerp, terwijl ANBOS dit wel had gewild. Op deze manier kunnen wij niet inhaken op dit onderwerp, ondanks het feit dat wij gediplomeerde schoonheidsspecialisten vertegenwoordigen. Daarom zijn wij van mening dat deze reportage een eenzijdig beeld schept.'