CPB: Kosten nieuw pensioenstelsel spreiden

Een nieuw pensioenstelsel waarin jongeren niet meer opdraaien voor de pensioenlasten van ouderen, zou geleidelijk ingevoerd moeten worden. Dan is het mogelijk iedereen te compenseren voor de inkomensgevolgen.

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau. Het CPB rekende eerder uit dat het schrappen van de doorsneepremie, waardoor jongeren meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen, zo'n 100 miljard euro kan kosten.

Maatwerk

Het CPB heeft zich nu gebogen over een voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het pensioenstelsel drastisch te hervormen. Iedereen zou een eigen pensioenpotje moeten gaan opbouwen. Dat 'maatwerk' is nodig omdat het bestaande collectieve systeem, met een gegarandeerde pensioenuitkering, niet meer te betalen is, stelde het adviesorgaan van vakbonden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen een maand geleden.

Bron: ANP