CZ: zorgpremies volgend jaar weer omhoog

cz_zorgpgremie2018.jpg

Zorgverzekeraar CZ ziet zich genoodzaakt de maandelijkse premies volgend jaar verder te verhogen om de stijgende zorgkosten te kunnen dekken. Voor dit jaar werden de premies al met 3 procent verhoogd. De verwachting is dat de zorgpremie het komende jaar sterker zal stijgen.

De werkelijke zorgkosten zijn volgens de verzekeraar hoger dan de maandelijkse premie voor een basisverzekering. Het bedrijf teert ook al tijden in op zijn reserves om tekorten aan te vullen. CZ sloot 2017 af met een verlies van 140 miljoen euro. Daarmee schreef het bedrijf voor het derde jaar op rij rode cijfers. Een jaar eerder was het tekort 15 miljoen euro.

Voor de premie van 2018 reserveerde CZ vorig jaar 259 miljoen euro van de zogeheten overreserves. Daarmee kan de verzekeraar dit jaar een premie bieden die per verzekerde ruim 6 euro per maand onder de kostprijs ligt.

De leiding van CZ waarschuwde eerder al voor stijgende premies als de reserves op zijn. CZ voldoet nog steeds aan de gestelde kapitaaleisen. Maar door de jaarlijkse inzet van de overreserves wordt de grens van wat kan en mag langzamerhand bereikt.

'Andere kijk op kostenbeheer noodzakelijk'

De verzekeraar denkt dat een andere kijk op kostenbeheer noodzakelijk is. Naast het beheersen van de zorgkosten via inkoop en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van ingediende declaraties, vraagt CZ om 'een bredere en zo creatief mogelijke kijk' op kostenbeheersing.

CZ wijst onder meer op het verband tussen sociaaleconomische status en gezondheid. 'Door mensen samen te helpen de regie te krijgen over hun eigen leven, onder andere met schuldhulp, wordt hun totale bestaan verbeterd, inclusief hun gezondheid', meent bestuursvoorzitter Wim van der Meeren. CZ put uit eigen ervaring op het gebied van debiteurenbeleid. 'Wij zijn ervan overtuigd dat dit op een grotere schaal ook in de gehele samenleving tot succes kan leiden.'

Bron: ANP